Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 258. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Většina lidí jsou jako špendlíky - hlavičky na nich nejsou to hlavní.Jonathan Swift
Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší.
Elisabeth of Wied
Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.
George Bernard Shaw
Potíž s lidmi, kteří mají co říci, je v tom, jak jim zabránit, aby to neříkali příliš často.
George Bernard Shaw
Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, jelikož se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.
Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?
George Bernard Shaw
Literární kritik je člověk, který najde v díle i takové myšlenky, které tam nejsou.
George Bernard Shaw
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech
George Bernard Shaw
Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.
George Bernard Shaw
Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.
Lidé, kteří nemají co říci, nikdy nejdou pro slovo daleko.George Bernard Shaw
Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.
George Bernard Shaw
Kritici jsou krvežízniví lidé, kteří to jen nějakým nedopatřením nedotáhli na kata.
George Bernard Shaw
Člověk bez adresy je pobuda. Člověk s dvěma adresami je prostopášník.
George Bernard Shaw
Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře.
Lidé jsou moudří nikoliv v poměru ke své zkušenosti, nýbrž v poměru ke své způsobilosti pro zkušenost.
George Bernard Shaw
Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších.
George Bernard Shaw
Lidé žijící v pohodlném manželství se domnívají, že když jiné páry jsou na tom hůře, že to musí být jejich vina, právě tak jako se bohatí rádi domýšlejí, že chudí si sami způsobili chudobku a dobře jim tak.
George Bernard Shaw
Škleb nesluší ani lidské tváři, ani lidské duši.
George Bernard Shaw
Lidé vždycky dávají prostředí vinu za to, jací jsou.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt