Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 258. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.

Růžena Svobodová
Od všeho se osvobodit - nikde dlouho nesetrvat, k nikomu nepřilnout, chce-li člověk zachránit sebe.
Sókratés
Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.
Sókratés
Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude použito k čemukoliv.
Sókratés
Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil.
Jaký je rozdíl mezi nezdrženlivým a nejhloupějším člověkem? V čem se liší od nerozumného dobytčete člověk, který nerozená, co je nejlepší, a snaží se za každou cenu dělat, co se mu nejvíce líbí? Jen tomu, kdo se dovede ovládat, je dána schopnost rozpoznat, co je nejlepší, teoreticky i prakticky všechno roztřídit podle druhů a pak zvolit dobré a vyhnout se špatnému.
William Shakespeare
Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.
William Shakespeare
Veselý člověk je mistrem své duše.
William Shakespeare
Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.
William Shakespeare
Zlo, které lidé pášou, je přežívá. Dobro je mnohdy pohřbeno s jejich kostmi.
Lidé by měli být, čím se zdají. A kteří tím nejsou, neměli by se tím ani zdát.

William Shakespeare
Názory lidí jsou částí jejich štěstí.
William Shakespeare
Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější, že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec, přijde, kdy přijít má.
William Shakespeare
Ľudia musia vydržať cestu na onen svet práve tak ako príchod na tento.
William Shakespeare
Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího.
Sherry vstoupí člověku do mozku a vysuší tam všechny pošetilé, tupé a sprosté výpary, které jej obklopují, činí jej chápavým, bystrým, vynalézavým, plným hebkých, ohnivých a rozkošných představ.
Solón
Kdyby všichni lidé snesli své potíže na jedno místo, chtěl by si každý z nich raději odnést domů ty své než dostat ze společné hromady běd poměrný díl.
Solón
Žádný člověk není před smrtí šťastný.
Jonathan Swift
Žádný mladý člověk se nepřeje být mladší.
Jonathan Swift
Kritika je daň, kterou člověk platí veřejnosti za to, že mu dovolí být výjimečným.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt