Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 255. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Hrozná je představa, že by lidé chodili otravovat, i když nic nechtějí.

Hans Selye
Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý; je zároveň koření života, neboť každé hnutí mysli a každá činnost zapříčiňuje stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může znamenat pro druhého životodárné uzdravení.
Hans Selye
Schopnost uvažovat o souladu a eleganci v přírodních jevech je jedním z nejuspokojivějších prožitků, kterých je člověk schopen, když hledíme na něco většího, než je naše vědomé já, naše denní starosti se ve srovnání s tím zmenšují. Nastupuje vyrovnanost a pokoj mysli, kterých lze dosáhnout jedině stykem s něčím vznešeným.
Adam Smith
Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.
Adam Smith
Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze.
Člověk je živočich, který obchoduje.
Lucius Annaeus Seneca
Nic v nás nevzbudí takovou úctu jako člověk statečně snášející neštěstí.
Lucius Annaeus Seneca
Nejlepší prostředek jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně.
Lucius Annaeus Seneca
Stát se dobrým člověkem je umění.
Lucius Annaeus Seneca
Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.
Lidé jasněji vidí do cizích záležitostí.

Lucius Annaeus Seneca
Nejmocnější je ten člověk, který ovládl sám sebe.
Lucius Annaeus Seneca
Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic.
Lucius Annaeus Seneca
Pro činného člověka není žádný den dlouhý.
Lucius Annaeus Seneca
Hanebné vítězství je nad vlastními lidmi.
Říká se, že máme tolik nepřátel, kolik máme otroků. Nepřátele si z nich děláme sami, když zapomeneme, že to jsou lidé, a zacházíme s nimi jako s tažnými zvířaty.
Lucius Annaeus Seneca
Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.
Lucius Annaeus Seneca
V každém dobrém člověku sídlí bůh, i když nevíme jaký.
Lucius Annaeus Seneca
Je nesprávné nepodat uklouznuvším ruku: to je společná zásada lidského rodu.
Lucius Annaeus Seneca
Měli bychom žíti tak, jako bychom byli lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku okolí.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt