Úterý, 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 25. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Hlupák dělá hlouposti neuváženě, kdežto rozumný člověk teprve po zralé úvaze.Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky.
Maxim Gorkij
Je třeba žít zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru.
Albert Einstein
Nejkrásnější a nejhlubší pocit, jaký může člověk zažít, je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.
Abba Eban
Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.
Kdybys zničil v lidstvu víru v nesmrtelnost, nevyschla by pouze láska, ale všechna životní síla, která udržuje život světa.
Lidé někdy mluví o zvířecí krutosti, ale to je velká nespravedlnost a urážka zvířat. Zvíře nemůže být nikdy tak kruté jako člověk, tak umělecky kruté. Tygr jen trhá a hryže, to je vše, co svede. Nikdy ale nepřibije druhého člověka za uši, i kdyby toho byl schopen.
John Donne
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.
René Descartes
Velké duše mají tak silné a mocné uvažování, že i když mají velké vášně, a dokonce často prudší, než u běžných lidí, jejich rozum zůstává stále pánem a působí, že jim i zármutky slouží a přispívají k dokonalé blaženosti jejich života.
Charles Bukowski
Držte tygra v kleci,ale nikdy nebudete mít jistotu,že jste ho zlomili.S lidmi je to snažší.
Ptáčník, když lapí ptáka a chce ho okrotiti, vytrhá mu brky větší a menších nechá, aby mohl poletovati a běhati; tak ďábel, když lapí člověka, vytrhá mu brky větší jako lásku, trpělivost a nechá mu menších, jako postu, skutku milosrdného, do kostela choditi, aby se v tom proletoval.(Pravé povědění, velmi mnoho v sobě zdržující) (Pochodně zažžená)Jan Berwid-Buquoy
Svět je přeplněn lidmi naustále čekajícími na nějakou podporu, protekci nebo přistrčení ke korytu. Jsou to nebezpeční slaboši!
Robert Baden-Powell
Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání, bohatství i chudoby.
Woody Allen
Dnes, víc než kdy jindy v historii, stojí lidstvo na křižovatce. Jedna cesta vede do zoufalství a naprosté beznaděje. Druhá do totálního zničení. Modleme se aby jsme v sobě našli moudrost zvolit si tu správnou.
Sa´di Abú Abdillah
Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení.
Keď sa pes nažerie, už ho ani nenapadne, aby sa pchal ďalej a márne ho kto láka - ale človek?
John Steinbeck
Zo všetkých tvorov iba človek pije, hoci nemá smäd, je hoci nemá hlad, hovorí hoci nemá čo povedať.
Till Lindemann
Jeden sa pýta, prečo sa ľudia bavia o toľkých nezmysloch a prečo trávia mnoho hodín tým, že sa zaujímajú o úplné hlúposti. Mnoho slov je jednoducho len plytvaním. Viac sa hovorí ako uvažuje. [Pôvodné znenie: Man fragt sich, warum sich die Menschen über so viel Sinnloses unterhalten und warum viele Stunden damit verbringen, sich für völlig unsinnige Dinge zu interessieren. Viele Worte sind einfach nur Verschwendung. Es wird mehr geredet als nachgedacht.]
Lao-c’
Človek, ktorý vie, že je hlupák, nie je veľký hlupák.
Albert Einstein
Veľké osobnosti vždy narážali na odpor priemerných ľudí. Priemerná osobnosť nie je schopná rozumieť človeku ktorý odmietol slepo sa držať konvenčných zvyklostí a namiesto toho sa rozhodol vyjadrovať svoj názor odvážne a úprimne. [Great spirits have always encountered opposition from mediocre minds. The mediocre mind is incapable of understanding the man who refuses to bow blindly to conventional prejudices and chooses instead to express his opinions courageously and honestly. (angl.)]
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt