Čtvrtek, 24. květen 2018 | Svátek má Jana Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 248. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Stačí jen žít, člověk vidí vše i opak všeho.Reinhard K. Sprenger
Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat.
Saki
Ať si lidé říkají o úpadku křesťanství, co chtějí, náboženský systém, který vytvořil šartrésku, nemůže nikdy zahynout.
Franz Schubert
Člověk má někdy chuť na pár jablek a rohlík, zvlášť když po nevalném obědě musí čekat osm a půl hodiny na chudou večeři.
Charles Spurgeon
Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.
Člověk bez náboženství je pravý věčný žid, nesmrtelný ve svém nepokoji.
Charles Spurgeon
Víra je živá, snaživá, činná, mocná; neptá se, zda dobré skutky dělat, ale vždy je dělá. Kdo však dobré skutky nedělá, je člověk bez víry.
Sakja-Pandita
Za způsobenou škodu když pomstít se chceš člověku, vede tě hněv, ten potlač u samého zrodu! Protože v koloběhu žití přinášel už od věků právě hněv lidem vždycky nejkrutější škodu.
Šalamoun
Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.
Šalamoun
Všechny věci jsou plné kvaltování, aniž toho člověk může vymluviti, nenasytí se oko hleděním, aniž se naplní slyšením.
Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu.Šalamoun
Bezpečněji člověku potkati se s medvědicí osiřelou, nežli s bláznem v bláznovství jeho.
František Xaver Šalda
Člověk je již tak zařízen, že nejvíce věří svému zraku, mnohem více než sluchu.
František Xaver Šalda
Rozejít se mohou lidé, kteří se neprolnuli. Ale my? Jak se rozejít? Neponeseme každý kus druhého v sobě?
André Salmon
Člověk musí umět chápat protiklady, jinak to nejde.
Harmonie v práci božské, harmonie v práci lidské.
André Salmon
Člověk si sám dost nehledí toho, aby v sobě zdolal neřesti ranného mládí.
Charles M. Schwab
Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky.
Charles M. Schwab
Lidé pracují daleko lépe a vynakládají větší úsilí, když je pochválíme, než když je kritizujeme.
Statius
Krátká vláda nešetří lidi.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt