Pondělí, 28. květen 2018 | Svátek má Vilém Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 247. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Na světě jen jediný tvor lže: člověk.Arthur Schopenhauer
Spánek je pro člověka totéž co natahování pro hodinky.
Arthur Schopenhauer
Nakonec zůstává přece jen každý sám, takže vlastně hlavní problém tkví v tom, kdo je ten, s kým má člověk zůstat, zůstane-li sám.
Arthur Schopenhauer
Peníze jsou lidská blaženost in abstracto: proto kdo už není schopen se z nich prakticky těšit, pověsí se na ně celým srdcem.
Arthur Schopenhauer
Žádné zvíře nikdy netrýzní, aby trýznilo, dělá to však člověk a takto vzniká ďábelská povaha, která je daleko horší než je povaha zvířecí.
Pro naše štěstí je důležitější, co člověk je, než co člověk má.
Arthur Schopenhauer
Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.
Arthur Schopenhauer
Čím někdo více patří budoucnosti, tj. vůbec a vcelku lidstvu, tím cizejší je své době.
Arthur Schopenhauer
Člověk může dělat to, co chce, ale nemůže chtít, aby chtěl.
Arthur Schopenhauer
Člověk balamucen nadějemi tancuje do náruče smrti.
Lidé se podobají dětem v tom, že se stávají nezpůsobnými, když se rozmazlují.Arthur Schopenhauer
Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.
Arthur Schopenhauer
Teprve až vnikne do lidí ona prostá, nad všechnu pochybnost povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata bez práv a nebudou vydána ukrutnosti každého kluka... Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je ke zvířatům krutý, nemůže být dobrý.
Arthur Schopenhauer
Charakter je vůbec nenapravitelný; poněvadž všechno lidské jednání vyplývá z jednoho vnitřního principu, podle něhož musí člověk za týchž okolností činit totéž; jinak nemůže.
Arthur Schopenhauer
Astrologie je dokladem ubohosti subjektivity, vedoucí k tomu, že člověk vztahuje všechno na sebe a od každé myšlenky míří rovnou k sobě.
Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.
Baruch Spinoza
Lidská duše nemůže být úplně zničena zároveň s tělem, ale zůstane z ní cosi takového, co je věčné.
Baruch Spinoza
Člověk je svobodný, může-li postupovat otevřeně a nemusí užívat lstí.
Baruch Spinoza
Vytrvale jsem se snažil nesmát se lidským činům, nenaříkat nad nimi, ani si je neošklivit, nýbrž je pochopit.
Baruch Spinoza
Zkušenost nás učí, že lidé málo ovládají svůj jazyk.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt