Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 244. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Protože člověk nemá na vůli, jak dlouho bude mít rád a kdy přestane, nejsou milenci v právu, vyčítají-li si nestálost a přelétavost.

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého.
Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště.
Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli.
Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou.
Lidé vystavují na odiv mnohdy i nectnosti, dokonce i ty nejničemnější, ale nikdo se neodváží přiznat k závisti.
Ani nejvynalézavější fantazie by si nevymyslila tolik nejrůznějších protikladů, kolik se jich sváří v jediném lidském srdci.
Jen málo lidí neprozrazuje již prvními příznaky pokročilejšího věku, kterým směrem se nachýlí jejich tělo i duch.
Není člověka, který by chtěl, aby ho někdo znal skrz naskrz.
Staří lidé dávají rádi dobrá ponaučení, aby si vynahradili, že už nemohou dávat špatný příklad.
Některý člověk se má tak rád, že si i v lásce vystačí se svým vlastním citem a vůbec k němu nepotřebuje toho, koho miluje.

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí.
Velké činy velkých lidí nebývají výsledkem jejich velkých schopností, nýbrž obratnosti, s jakou dovedli uplatnit ty malé.
Když nás lenost a bojácnost přidrží při povinnosti, všechny pocty za to mnohdy sklidí ctnost.
P. Remigio de Girolami
Pro potřeby a prospěch občanů jako celku musí člověk zapomenout na své osobní zájmy, protože jsme se nenarodili pouze pro sebe, ale pro vlast a přátele.
Kdo není občan, není člověk, protože člověk je svou přirozeností společenský živočich.
František Roland
Režisér je člověk, který učí jiné, co sám neumí.
Ernest Renan
Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci.
Rudolf Rolfs
Svoboda tisku: lidé se dovědí všechno, co noviny otisknou.
Jules Renard
Skromnost svědčí velkým lidem. Je těžké být nikým a přitom zůstat skromným.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt