Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 243. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí.

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám.
Moudrého učiní šťastným docela málo, pošetilého nic na světě. Proto jsou téměř všichni lidé nespokojeni.
Dokud máš dobré srdce, sklízíš posměch. Přestaneš-li je mít, sklidíš zášť.
Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti.
Vychování, jež obvykle dáme mladým lidem, je jenom druhá sebeláska, kterou v nich vzbudíme.
Mnoho lidí se dává do boje, aby si zachránili čest, ale většina z nich se nemůže vystavit takové palbě, která by je mohla očistit, protože by nevyvázli živí.
Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost.
Nikdy není člověk tak nešťastný nebo šťastný, jak si namlouvá.
Sláva velkých lidí by se vždycky měla měřit prostředky, jichž použili, aby ji dosáhli.
O povaze lidí je možné řící to, co o většině budov: má strany hezké i nehezké.

Člověk se nudí skoro vždy jen s těmi, které nudí sám.
Mají-li spolu lidé dobře vycházet, je nezbytné, aby si každý zachoval svoji svobodu.
Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí.
Je jistě víc lidí bez zištnosti než bez závisti.
Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy.
Svou pravou lásku si člověk uvědomí nejlíp, když se vrací ze záletů.
V žádném jiném citu se sobectví neprojevuje tak jako v lásce - člověk je vždy ochoten obětovat spíš klid milovaného než ztratit svůj vlastní.
Někteří lidé by se nikdy nezamilovali, kdyby jakživo neslyšeli o lásce.
Jsou znamenití lidé, kteří působí odpudivě, a jiní, kteří se líbí se svými chybami.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt