Pondělí, 18. červen 2018 | Svátek má Milan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 242. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Dokud máš dobré srdce, sklízíš posměch. Přestaneš-li je mít, sklidíš zášť.Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti.
Vychování, jež obvykle dáme mladým lidem, je jenom druhá sebeláska, kterou v nich vzbudíme.
Mnoho lidí se dává do boje, aby si zachránili čest, ale většina z nich se nemůže vystavit takové palbě, která by je mohla očistit, protože by nevyvázli živí.
Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost.
Nikdy není člověk tak nešťastný nebo šťastný, jak si namlouvá.
Sláva velkých lidí by se vždycky měla měřit prostředky, jichž použili, aby ji dosáhli.
O povaze lidí je možné řící to, co o většině budov: má strany hezké i nehezké.
Člověk se nudí skoro vždy jen s těmi, které nudí sám.
Mají-li spolu lidé dobře vycházet, je nezbytné, aby si každý zachoval svoji svobodu.
Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí.Je jistě víc lidí bez zištnosti než bez závisti.
Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy.
Svou pravou lásku si člověk uvědomí nejlíp, když se vrací ze záletů.
V žádném jiném citu se sobectví neprojevuje tak jako v lásce - člověk je vždy ochoten obětovat spíš klid milovaného než ztratit svůj vlastní.
Někteří lidé by se nikdy nezamilovali, kdyby jakživo neslyšeli o lásce.
Jsou znamenití lidé, kteří působí odpudivě, a jiní, kteří se líbí se svými chybami.
Protože člověk nemá na vůli, jak dlouho bude mít rád a kdy přestane, nejsou milenci v právu, vyčítají-li si nestálost a přelétavost.
Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého.
Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt