Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 237. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.

Jean-Jacques Rousseau
První člověk, který připadl na to, aby si ohradil kus půdy a řekl: Toto je moje!, a který našel lidi tak prostoduché, že tomu uvěřili, byl skutečným zakladatelem občanské nerovnosti. Kolik zločinů, vále a vražd, kolik běd a hrůz by býval ušetřil lidstvu ten, kdo by byl vyrval ty kolíky nebo zasypal ten příkop a vzkřikl ke svým bližním: Chraňte se poslouchat tohoto podvodníka! Jste ztraceni, zapomenete-li, že plody země patří všem a země že není ničí.
Jean-Jacques Rousseau
Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.
Jean-Jacques Rousseau
Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.
Jean-Jacques Rousseau
Vláda si těžko zjedná poslušnost, bude-li se omezovat jen na to, aby ji lidé poslouchali.
Náboženství nás nutí věřit, že lidé jsou nerovni proto, že tomu chtěl bůh, když vymanil lidi z přírodního stavu hned po jejich stvoření.
Jean-Jacques Rousseau
Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.
Jean-Jacques Rousseau
Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.
Jean-Jacques Rousseau
Člověk se narodil svoboden a všude je v poutech.
Jean-Jacques Rousseau
Člověk si nepřeje to, co není schopen poznat.
Lidská zřízení se zdají na první pohled založena na hromadách pohyblivého písku. Teprve, když je zkoumáme zblízka, když odstraníme prach a písek, který obklopuje stavbu, spatříme jejich neochvějný poklad a naučíme se vážit si jejich základů.

Jean-Jacques Rousseau
Lidské myšlení se nerodí lehce. Když se ale myšlenka zrodí, nezastaví ji nic.
Jean-Jacques Rousseau
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.
Jean-Jacques Rousseau
Má daleko větší cenu být stále ve vědomí lidí, než být jen příležitostně obdivován.
Jean-Jacques Rousseau
Je velmi nesnadné uvažovat ušlechtile, když člověk myslí jen na to, jak si vydělat na chléb.
Má-li člověk opravdu zálibu ve vědách, první co pocítí, když se jim věnuje, je jejich spojitost, která působí, že se navzájem přitahují, podporují, objasňují, a že jedna se neobejde bez druhé.
Jean-Jacques Rousseau
Celá dovednost těchto velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.
Jean-Jacques Rousseau
Egoismus je pramenem a principem všech našich hnutí, rodí se s člověkem a neopouští ho, pokud žije.
Jean-Jacques Rousseau
Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.
Jean-Jacques Rousseau
Touha po blahobytu je jedinou příčinou lidského jednání.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt