Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 236. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají.

Jonas Ridderstrale
Bez příběhu na nějaké fantastické téma budete jen těžko schopní přilákat nějaké fantastické lidi.
Jonas Ridderstrale
Lidé tonou v oceánech nejistoty, způsobené nekonečnými možnostmi volby ve světě nadbytku a hojnosti.
Jonas Ridderstrale
S lidmi je třeba zacházet jako s dobrovolníky. Možná bychom měli požádat Armádu spásy nebo Červený kříž, aby se s námi podělily o svá tajemství.
Sigismund von Radecki
Sběratelé jsou lidé, kteří shánějí vzácnosti v naději, že se stanou ještě vzácnějšími.
Pramenem všeho neštěstí lidského jest lidské poznání.
Françoise Rosayová
Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let.
Teprve tehdy se staneš člověkem, až se naučíš vidět člověka v tom druhém.
Emanuel Rádl
Mravní zákon je všelidský a když platí jen pro některé, není mravný! Sociálnost a mravnost souvisejí.
Teddy Rosevelt
Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vědět, jak vycházet s lidmi.
Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného.

Dušan Radović
Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích.
Dušan Radović
Na některé lidi je lepší vzpomínat než je ještě pořád potkávat.
Dušan Radović
Být nespokojený je snadné. Proto se moudří lidé nespokojenosti vyhýbají a stydí se za ni.
Dušan Radović
Lid není příliš zásadový. Přistoupí na každou verzi lepšího života. Kdo tohle pochopí, nemá s lidem žádné problémy.
Někteří neschopní lidé to dotáhli daleko. Kdo je neschopný, dokáže dělat všechno, schopný jenom to, co dovede.
Edmond Rostand
Ach lidská hlouposti! Ty v prach mě srazíš přec! Však bít se budu, bít a bít až nakonec!
Samuel Richardson
Herecké umění spočívá v schopnosti zabránit lidem v kašli.
Charles Robert Richet
Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu.
Jean-Jacques Rousseau
Občanské sdružení je nejdobrovolnějším aktem na světě, neboť každý člověk se rodí svoboden a je svým vlastním pánem, a proto si ho nikdo pod jakoukoliv záminkou nemůže podřídit bez jeho souhlasu.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt