Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 234. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Tíhnutí lidské povahy k nepřejícnosti je takové, že se člověk pro přednosti ostatních rmoutí víc, než se raduje ze svých vlastních.

Ptahhotep
I nejlepší člověk přichází do hříchu.
Miroslav Plzák
Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost.
Miroslav Plzák
Existuje určitá vzdálenost mezi dvěma lidmi, přes kterou se člověk k člověku nesmí přiblížit. Vymezuje mez lidské intimity.
Ptatón
Eros, bůh lásky, je z bohů nejlidumilnější, je pomocníkem lidí a lékařem toho, co musí být vyléčeno, aby lidské pokolení žilo v dokonalém štěstí.
Kdybychom neviděli vedle sebe lidi šťastnější nás, měli bychom sebe za nejšťastnější. Kořenem naší nespokojenosti je tedy závist.
Sofie Podlipská
Člověk potřebuje účasti, aby cítil, že je členem lidstva, které by nežilo, kdyby nebylo vzájemné lásky.
Jan Evangelista Purkyně
Člověk je vládcem a pánem přírody.
François Périer
Přítel je člověk, u něhož si můžeme být jisti, že se na nás spoléhá.
Alexandr Sergejevič Puškin
Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda.
Sami sebou jsme Napoleony,
a ostatních tváří milióny,
jsou pro nás jen podnoží.
Cit, ten už člověk odloží.

Pythagoras
Lidé nedbají o vlastní potomky, nýbrž je náhodně a naprosto lehkomyslně plodí a potom zcela ledabyle vychovávají. To je nejhlavnější příčinou špatnosti a ničemnosti většiny lidí.
Pythagoras
Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.
Pythagoras
Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.
Pythagoras
Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.
Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.
Radko Pytlík
Je vžitým omylem, že láska přináší jen radost, že velká láska je sama o sobě zárukou lidského štěstí.
Ferdinand Peroutka
Filozofové, jak dnes věci stojí, bývají spíše odborníci než moudří lidé.
Ferdinand Peroutka
Politika myslí ve válečných termínech: žádné slovo se neopakuje tak často jako slovo boj. Ať je to boj na frontě, na barikádách, nebo jen boj volební a mezi stranami, politika touží udělat z člověka výhradně vojáka v tomto boji, nástroj v zápase o moc, schvaluje na člověku jen ty vlastnosti, které to usnadňují, na ostatních nemá zájem nebo je přímo dává do klatby.
P. Quaronni
Mnozí lidé nezastávají žádné stanovisko proto, aby mohli zastávat svou práci.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt