Čtvrtek, 26. duben 2018 | Svátek má Oto Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 233. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Existuje určitá vzdálenost mezi dvěma lidmi, přes kterou se člověk k člověku nesmí přiblížit. Vymezuje mez lidské intimity.Ptatón
Eros, bůh lásky, je z bohů nejlidumilnější, je pomocníkem lidí a lékařem toho, co musí být vyléčeno, aby lidské pokolení žilo v dokonalém štěstí.
Sofie Podlipská
Kdybychom neviděli vedle sebe lidi šťastnější nás, měli bychom sebe za nejšťastnější. Kořenem naší nespokojenosti je tedy závist.
Sofie Podlipská
Člověk potřebuje účasti, aby cítil, že je členem lidstva, které by nežilo, kdyby nebylo vzájemné lásky.
Jan Evangelista Purkyně
Člověk je vládcem a pánem přírody.
Přítel je člověk, u něhož si můžeme být jisti, že se na nás spoléhá.
Alexandr Sergejevič Puškin
Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda.
Alexandr Sergejevič Puškin
Sami sebou jsme Napoleony,
a ostatních tváří milióny,
jsou pro nás jen podnoží.
Cit, ten už člověk odloží.
Pythagoras
Lidé nedbají o vlastní potomky, nýbrž je náhodně a naprosto lehkomyslně plodí a potom zcela ledabyle vychovávají. To je nejhlavnější příčinou špatnosti a ničemnosti většiny lidí.
Pythagoras
Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.
Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.Pythagoras
Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.
Pythagoras
Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.
Radko Pytlík
Je vžitým omylem, že láska přináší jen radost, že velká láska je sama o sobě zárukou lidského štěstí.
Ferdinand Peroutka
Filozofové, jak dnes věci stojí, bývají spíše odborníci než moudří lidé.
Politika myslí ve válečných termínech: žádné slovo se neopakuje tak často jako slovo boj. Ať je to boj na frontě, na barikádách, nebo jen boj volební a mezi stranami, politika touží udělat z člověka výhradně vojáka v tomto boji, nástroj v zápase o moc, schvaluje na člověku jen ty vlastnosti, které to usnadňují, na ostatních nemá zájem nebo je přímo dává do klatby.
P. Quaronni
Mnozí lidé nezastávají žádné stanovisko proto, aby mohli zastávat svou práci.
Quintilian
Šaty dělají člověka.
Quintilian
Veškeré učení se opírá především o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona se zvětšuje pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.
Quintilian
Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt