Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 23. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
S penězi to je zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje.

Paulo Coelho
Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod.
Marcus Tullius Cicero
Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět.
Jacques-Bénigne Bossuet
Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí.
Peter Urs Bender
To čeho se lidské bytosti obávají více než smrti je mluvení před lidmi.
Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.
Tomáš Baťa
Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.
Honoré de Balzac
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
Marcel Achard
Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest.
Aristotelés
Lidé si nejsou naprosto rovni: jedni se rodí k otroctví, druzí ke vládě.
Nic tak neničí lidské tělo, jako trvalá nečinnost.

Aristotelés
Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.
Josef Švejcar
Člověk neví, proč žije a kam až má dojít, ale měl by vědět, jak žít dobře.
Josef Čapek
Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak - či ještě k tomu - je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil.
Julius Zeyer
Na světě jsou dvojí dobří lidé: mrtví, a ti, kteří se ještě nenarodili.
Módní je to, co má člověk na sobě. Něco nevkusného si mohou obléci jen ti druzí.
John Wesley
Bližní - to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý; to není jen člověk ctnostný, přátelský; to není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost, nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého jsi nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem ani od vidění, i ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Také jeho máš milovat jako sebe samého s vytrvalou touhou po tom, aby i on byl blažený a šťastný v každém směru, a s bezmeznou snahou ochránit jej před vším, co by jej mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit. John Wesley, Kázání
Jan Werich
Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.
Voltaire
Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie, pro myslícího je to komedie.
Voltaire
S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt