Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 228. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.

Blaise Pascal
Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.
Blaise Pascal
Člověk chce být velký, a vidí, že je malý; chce být šťastný a vidí, že je žalostný; chtěl by být dokonalý, a vidí, že má plno nedostatků; chtěl by aby ho lidé milovali a ctili, a vidí, že jeho vady si nezaslouží nic jiného, než aby si ho ošklivili a pohrdali jím.
Blaise Pascal
Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí.
Blaise Pascal
Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný.
Lidé si nijak nemohli pomoci od smrti, bídy, nevědomosti, a tak je napadlo, že na to nebudou myslet, aby měli pocit štěstí.
Blaise Pascal
Člověk je tedy tvor tak neblahý, že by pociťoval nudu, i kdyby k ní neměl žádnou příčinu, jen díky stavu vlastnímu jeho ustrojení.
Blaise Pascal
Nízkost člověka jde tak daleko, že se podřizuje zvířatům, že se jim dokonce koří.
Blaise Pascal
Člověk si musí dát pozor, aby některá jeho vlastnost nevynikla a nestala se pro něho pojmenováním.
Blaise Pascal
Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda; ale je to třtina myslící.
Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla.

Blaise Pascal
Velikost člověka záleží v tom, že zná svou ubohost. Strom nezná svou ubohost.
Blaise Pascal
Citlivost člověka na maličkosti a nevnímavost k věcem významným: známka podivné zvrácenosti.
Blaise Pascal
Člověk je plný potřeb. Má rád jen ty, kdo je mohou všechny uspokojit.
Blaise Pascal
To, že si člověk uvědomí bezesmyslnost pozemského života, jej nutí vsadit na to, že Bůh existuje, i přes nemožnost dokázat toto přesvědčení.
Člověk je tedy tak šťastně utvořen, že nemá žádný spolehlivý princip pro to, co je pravé, ale několik výborných pro to, co je klamné.
Blaise Pascal
Obrazotvornost nedokáže učiniti z bláznů moudré, ale činí je šťastnými na rozdíl od rozumu, který své příznivce může učinit jen ubohými, a tak ona zahrnuje své lidi slávou, on hanbou.
Blaise Pascal
Člověk je od přirozenosti důvěřivý, nedůvěřivá, bázlivý, smělý.
Blaise Pascal
Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.
Édith Piaf
Láska je nepostradatelným pokrmem pro každého člověka.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt