Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 226. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk vězí vždy v určité situaci, o níž by se dalo oprávněně říci, že je jakoby víceméně okamžitým pokračováním jeho těla.

Boris Polevoj
Když člověk opravdově miluje a cítí opravdové přátelství, pak o lásce a přátelství nehovoří. Ryzí city neznají mnoho slov.
Luděk Pachman
Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání.
Žarko Petan
Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce.
Žarko Petan
Když se člověk cítí v manželství šťastný, můžeme o něm říci, že měl štěstí v neštěstí.
Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí.
Bolek Polívka
Člověk si nemůže koupit východ slunce nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost.
Bolek Polívka
Slušný člověk. Otec od dvou rodin.
Laurence Peter
Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim.
Když se jeden hlas hýbe, druhý stojí. Když jeden člověk mluví, druhý naslouchá.
Nudný člověk je ten, který ti na otázku, jak se mu vede, obšírně odpoví.

Oiva Paloheimo
Existují zázrační psi, kteří rozumějí lidské řeči. I lidé by jí rozuměli, kdyby se naučili naslouchat.
Francesco Petrarca
Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím.
Panin
Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.
Leydenský Papyrus
Nestýkej se s člověkem, v jehož srdci je nenávist.
Smrt zlého člověka je svátkem pro jeho pozůstalé.
Alexander Pope
Chybovati jest lidské, odpouštěti božské.
Alexander Pope
Člověk bývá tak sebevědomý, jak je omezeno jeho chápání.
Alexander Pope
Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi.
Alexander Pope
Člověk bývá tak sebevědomí, jak je omezeno jeho chápání.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt