Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 224. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk nakonec vždycky vše ztrácí svou vinou.

Vítězslav Nezval
Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.
Vítězslav Nezval
Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy; kdo mění meč zla lidství v dobrodiní poezie.
Petr Novotný
Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit.
Džaváharlál Néhrú
Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému cíli.
Nejšlechetnějším dokladem skromnosti normálních lidí je jejich pohrdání sobě rovnými.
Lidská vůle a práce dokážou zázraky.
Friedrich Nietzsche
Dobří lidé jsou v každé době ti, kdo zorávají staré myšlenky do hlubky a získávají z nich plody, oráči ducha. Ale každá půda se nakonec vyčerpá a vždy znovu musí přijít rádlo zla.
Friedrich Nietzsche
Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.
Friedrich Nietzsche
V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.
V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří.

Friedrich Nietzsche
Co je dobré? - Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? - Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku!
Friedrich Nietzsche
Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přátelství každý miluje vlastní blaho.
Friedrich Nietzsche
Člověk má vždycky něco důležitějšího na práci než se ženit.
Friedrich Nietzsche
Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.
Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.
Friedrich Nietzsche
Člověk je provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem - provaz nad propastí.
Friedrich Nietzsche
Člověk buď nesní vůbec, anebo zajímavě. Musíme se učit také tak bdít - buď vůbec ne, anebo zajímavě.
Friedrich Nietzsche
Lidé dobří - ti byli počátkem konce.
Friedrich Nietzsche
Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt