Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 218. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit.

Jan Neruda
Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou.
Jan Neruda
Dějiny lidstva podobají se mně věčnému stavění babylónské věže. Lidstvo sobě vzpomene na jiný kousek nebe a chce k němu věž vystavět. Pachtí se dost dlouho za svým cílem; náhle však se rozpadne v několik náhledů, lidé sobě nerozumějí a staví znovu za novým cílem - zase zbytečně.
Jan Neruda
Hloupí lidé nejsou mne tak podivní jako ti, kteří mají myšlenky dlouhé.
Jan Neruda
Člověku neschází síla, ale vůle.
Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.
Jan Neruda
Poezie je jako přástva bílého hedvábí; když se roztřepí a stálým ohmatáním pošpiní, zprotiví se člověku nevýslovně.
Jan Neruda
Mnozí "důmyslní" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!
Jan Neruda
Dětské srdce překypuje při nejmenším hned žalu, je ale dosti velké pro největší radostné dojmy. Z čeho následuje, že člověk je určen především pro radost, pro velmi mnoho radosti.
Jan Neruda
Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.
Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit ale může se dojista. Kdyby to lidé věděli, nebylo by tolik závisti naproti sousedům duchem více vynikajícím a nebylo by tolik zvířeckosti. Závidět ducha jesť v pravdě zvířeckost.

Jan Neruda
Člověk se učí stále a stále se mění, proto také není tolik nesmyslu, mnoho-li se zdá, ve větě, že děti vychovávají sobě rodiče své.
Jan Neruda
Ze ztráty dobré pověsti by si lidé pranic nedělali, kdyby nebyly s dobrou pověstí spojeny mnohé hmotné výhody.
Johann Nestroy
Myslím si o každém člověku to nejhorší. I o sobě. A zmýlil jsem se jen málokdy.
Johann Nestroy
Cenzor je dřevo tužky, jež prorostlo do člověka, nebo člověk, který se proměnil v tužku, je to krokodýl, číhající na břehu ideového proudu a ukusující hlavu literátům, kteří v něm plavou... Cenzura je mladší ze dvou ohavných sester - starší se jmenuje Inkvizice.
Zásady jsou jako těsné šaty, které člověku překážejí při každém volnějším hnutí.
Johann Nestroy
Někteří lidé jsou hrdí na to, že mají společné slabosti s génii.
Kjell A Nördström
Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti.
Kjell A Nördström
Přestanou-li se lidé v jedné budouvě navzájem znát, je na čase společnost rozbít.
Kjell A Nördström
Vyhýbat se nejistotě patří k lidské přirozenosti.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt