Středa, 20. červen 2018 | Svátek má Květa Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 217. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Hloupí lidé nejsou mne tak podivní jako ti, kteří mají myšlenky dlouhé.Jan Neruda
Člověku neschází síla, ale vůle.
Jan Neruda
Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.
Jan Neruda
Poezie je jako přástva bílého hedvábí; když se roztřepí a stálým ohmatáním pošpiní, zprotiví se člověku nevýslovně.
Jan Neruda
Mnozí "důmyslní" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!
Dětské srdce překypuje při nejmenším hned žalu, je ale dosti velké pro největší radostné dojmy. Z čeho následuje, že člověk je určen především pro radost, pro velmi mnoho radosti.
Jan Neruda
Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.
Jan Neruda
Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit ale může se dojista. Kdyby to lidé věděli, nebylo by tolik závisti naproti sousedům duchem více vynikajícím a nebylo by tolik zvířeckosti. Závidět ducha jesť v pravdě zvířeckost.
Jan Neruda
Člověk se učí stále a stále se mění, proto také není tolik nesmyslu, mnoho-li se zdá, ve větě, že děti vychovávají sobě rodiče své.
Jan Neruda
Ze ztráty dobré pověsti by si lidé pranic nedělali, kdyby nebyly s dobrou pověstí spojeny mnohé hmotné výhody.
Myslím si o každém člověku to nejhorší. I o sobě. A zmýlil jsem se jen málokdy.Johann Nestroy
Cenzor je dřevo tužky, jež prorostlo do člověka, nebo člověk, který se proměnil v tužku, je to krokodýl, číhající na břehu ideového proudu a ukusující hlavu literátům, kteří v něm plavou... Cenzura je mladší ze dvou ohavných sester - starší se jmenuje Inkvizice.
Johann Nestroy
Zásady jsou jako těsné šaty, které člověku překážejí při každém volnějším hnutí.
Johann Nestroy
Někteří lidé jsou hrdí na to, že mají společné slabosti s génii.
Kjell A Nördström
Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti.
Přestanou-li se lidé v jedné budouvě navzájem znát, je na čase společnost rozbít.
Kjell A Nördström
Vyhýbat se nejistotě patří k lidské přirozenosti.
Kjell A Nördström
Jak docílíte toho, aby s vámi lidi sdíleli vaše hodnoty? Jednoduchá odpověď! Najděte takové, které je již sdílí.
Kjell A Nördström
Když je moc v rukou lidu, zastrašování a hrozby nefungují. A pokud ano, jste mrtvý člověk, protože jste si najal špatné lidi.
Cyprian Norwid
Hrdinství bude, dokud bude práce; a práce, dokud člověk bude žít!
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt