Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 213. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem.

Henry de Montherlant
Náboženství je pohlavní choroba lidstva.
Henry de Montherlant
Člověk svobodný se pozná podle toho, že je napadán současně nebo postupně oběma protilehlými stranami.
Mark Hume McCormack
Lidé, kteří se domnívají, že dělají na druhé dojem, a vyžívají se v tom, skutečně často udělají velmi silný dojem, téměř výhradně ovšem nepříznivý.
Mark Hume McCormack
Lidé rádi hovoří o sobě. Nechte je mluvit.
Lidé zaměstnaní v nějakém podniku mají tendenci přebírat řadu vlastností svých nadřízených.
Mark Hume McCormack
Lidé mají potřebu občas říci ne. Umožněte jim to.
Mark Hume McCormack
Lidé se často bojí požádat o pomoc nebo ji i přijmout, neboť se domnívají, že tím nějak dávají najevo svoji neschopnost. Kdyby se nad tím chvilku zamysleli, uvědomili by si, že náš systém je přímo koncipován pro prokazování a přijímání pomoci.
Ian McDermott
Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění!
Ian McDermott
Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému - vyhnout se biči.
Člověk při čtení hledá poučení, zábavu, napětí. Hlavně však hledá sebe.

Baltasar Gracián
Člověk nesmí patřit všem tolik, aby pak už vůbec nepatřil sobě.
Annie McKeeová
Emoce se nezadržitelně šíří...pokaždé, když jsou si lidé nablízku.
Alberto Moravia
Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje.
Alberto Moravia
Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame.
Člověk, který mění strany, musí si být dost pevně jist, že tyto strany existují.
Thomas More
Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, vím, že to není nic jiného než spiknutí boháčů, kteří pod jménem a pod záminkou obecného blaha hledají svůj vlastní prospěch.
Thomas sir Malory
Cena člověka, jeho dobré vlastnosti i činy, nebývají vždy zjevny v oděvu. Zmužilost a úctyhodnost jsou smysly v nitru člověka a nejeden úctyhodný rytíř zůstává neznám lidem, a proto důstojnost a neohroženost nezáleží na šatu.
Felix Medelssohn-Bartholdy
Velcí géniové dosahují cíle jedním krokem, kdežto lidé obyčejného ducha dosáhnou téhož cíle, teprve když odemknou cestou celou řadu zámků.
André Malraux
Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt