Pátek, 21. říjen 2016 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 212. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Velikost člověka vzniká na oprátce chvíle.

Michel de Montaigne
Je výhodné narodit se ve velmi zkaženém století: ve srovnání s jiným se vám totiž v takovém dostane levně nálepky ctnosti. Kdo je za našich dnů pouze otcovrahem a svatokrádcem, je řádným a čestným člověkem.
Michel de Montaigne
Aby se člověk vyléčil z nevědomosti, musí se k ní doznat.
Michel de Montaigne
Člověk dobrých mravů může mít názory falešné a člověk špatný může hlásat pravdu, ba může ji hlásat i ten, kdo v ni nevěří.
Michel de Montaigne
Kdo by lidi učil umírat, učil by je žít.
Vážný úkol vlády nad tolika lidmi není úkolem pro lenochy.
Michel de Montaigne
V lidském společenství nepotřebujeme my, lidé, o nic víc úřadů, pravidel a životních předpisů, než jich potřebují jeřábi nebo mravenci ve svém.
Michel de Montaigne
Člověk není od přirozenosti dobrý, ani špatný, je schopen velkých činů, ohromného sebeobětování, i překvapivé podlosti.
Michel de Montaigne
Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit.
Michel de Montaigne
Morem člověka je jeho domnění, že ví.
Základní věcí historie není to, co se stalo, ale to, co si o tom lidé myslí nebo píší.

Mazra
Nebojím se o svůj život, strach činí člověka malým a nedůstojným.
Charles Louis Montesquieu
Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.
Charles Louis Montesquieu
Lidé, kteří se rádi vzdělávají, nejsou nikdy nečinní.
Charles Louis Montesquieu
Všichni neodvážní lidé rádi vyhrožují, neboť cítí, že by hrozby udělaly dojem na ně samé.
Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.
Charles Louis Montesquieu
Francouzi o svých ženách téměř nemluví, bojí se totiž, aby o nich nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni sami.
Charles Louis Montesquieu
Člověk, který nemá vlastnosti generála ve třiceti letech, nebude je mít nikdy.
Charles Louis Montesquieu
Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí?
Charles Louis Montesquieu
Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt