Středa, 20. červen 2018 | Svátek má Květa Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 211. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk dobrých mravů může mít názory falešné a člověk špatný může hlásat pravdu, ba může ji hlásat i ten, kdo v ni nevěří.Michel de Montaigne
Kdo by lidi učil umírat, učil by je žít.
Michel de Montaigne
Vážný úkol vlády nad tolika lidmi není úkolem pro lenochy.
Michel de Montaigne
V lidském společenství nepotřebujeme my, lidé, o nic víc úřadů, pravidel a životních předpisů, než jich potřebují jeřábi nebo mravenci ve svém.
Michel de Montaigne
Člověk není od přirozenosti dobrý, ani špatný, je schopen velkých činů, ohromného sebeobětování, i překvapivé podlosti.
Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit.
Michel de Montaigne
Morem člověka je jeho domnění, že ví.
Frederic William Maitland
Základní věcí historie není to, co se stalo, ale to, co si o tom lidé myslí nebo píší.
Mazra
Nebojím se o svůj život, strach činí člověka malým a nedůstojným.
Charles Louis Montesquieu
Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.
Lidé, kteří se rádi vzdělávají, nejsou nikdy nečinní.Charles Louis Montesquieu
Všichni neodvážní lidé rádi vyhrožují, neboť cítí, že by hrozby udělaly dojem na ně samé.
Charles Louis Montesquieu
Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.
Charles Louis Montesquieu
Francouzi o svých ženách téměř nemluví, bojí se totiž, aby o nich nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni sami.
Charles Louis Montesquieu
Člověk, který nemá vlastnosti generála ve třiceti letech, nebude je mít nikdy.
Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí?
Charles Louis Montesquieu
Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme.
Charles Louis Montesquieu
Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem.
Henry de Montherlant
Náboženství je pohlavní choroba lidstva.
Henry de Montherlant
Člověk svobodný se pozná podle toho, že je napadán současně nebo postupně oběma protilehlými stranami.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt