Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 210. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lidstvo, které již dva tisíce let píše, se dodnes neunavilo uváděním důkazů pro a proti manželství.

André Maurois
Člověk se zrodil v řetězech, ale někteří lidé dobyli svobodu.
André Maurois
Člověku nestačí, aby byl šťastný, chce navíc, aby ti druzí nebyli šťastní.
Moliere
Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc.
Moliere
Lékař je člověk, kterého platíme, aby vyprávěl hlouposti v pokoji nemocného, než ho příroda vyléčí, nebo než ho léky zabijí.
Člověk nevykoná všecko, co si umíní a cesta od úmyslu k činu je dlouhá.
Moliere
Člověk snadno zapomíná na chyby svých dětí...
Moliere
Člověk může být počestný, a přesto psát špatné verše.
Moliere
Člověk je počestný, dokud nemá parohy.
Moliere
Učenost dělá většinu lidí ještě duchaplnějšími a pošetilejšími, než jsou bez ní.
Většina lidí neumírá na své nemoci, ale na své léky.

Moliere
Téměř všichni lidé umírají na svoje léky, nikoli na svoje choroby.
Moliere
Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje celý život.
Moliere
Skoro všichni lidé umírají na své léky, ne na své nemoci.
Moliere
Dobří a praví zbožní lidé, jejichž stopy máme následovat, nejsou ti, kteří s tím dělají tolik povyku.
Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem.
Aristide Maillol
Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde.
Aristide Maillol
Vlažní lidé nikdy nedojdou k cíli.
John C. Maxwell
Lidé se cítí pohodlněji se starými problémy než s jejich novými řešeními.
John C. Maxwell
Měnit návyky lidí a jejich způsoby myšlení je jako psát instrukce do sněhu za bouře. Každých dvacet minut musíte nápisy obnovovat, dokud si je lidé neosvojí.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt