Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 207. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.

Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk, který rezignuje, má mnohem větší vůli než sebevrah.
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk bez národa byl by ničím.
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk je bytost zvyková.
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.
Tomáš Garrigue Masaryk
Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.
Člověk je tím, co vyrábí.

Tomáš Garrigue Masaryk
Člověckost není abstrakce trůnící někde v říši pomyslů nad skutečnými lidmi...
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk, lopotíc se od rána do večera v továrně, v pisárně, při knize - ten není nebezpečný! Nebezpečí začíná, když práce není, a začíná u bohatých.
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk od přírody je jistě egoistou.
Tomáš Garrigue Masaryk
Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.
Zvyk se odklidí zase jen zvykem.
Tomáš Garrigue Masaryk
Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.
John Masefield
Člověk sestává z těla, mysli a fantazie. Tělo je slabé, mysl nespolehlivá, ale fantazie učinila z člověka pozoruhodného tvora.
Henry Millington
Lichotník je člověk, který ti do očí řekne, co by za tvými zády nikdy neřekl.
Abraham Maslow
Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování. Tato potřeba - stejně jako jiné potřeby - může být uspokojována nebo neuspokojena.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt