Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 192. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost!

Jean de La Bruyere
Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesů než v přátelství.
Jean de La Bruyere
Život je sen. Starci jsou lidé, jejichž sen byl delší. Počínají se probouzet, až když je nutno zemřít.
Jean de La Bruyere
Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě, jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno.
Jean de La Bruyere
Lékaři nechají člověka umřít, šarlatáni ho zabíjejí.
Většina lidí užije nejkrásnější části života k tomu, aby si ten zbytek udělali bídný.
Jean de La Bruyere
Koupený otrok má jen jednoho pána. Ctižádostivý člověk musí být otrokem všech, kdo ho mohou přivést k povýšení.
Jean de La Bruyere
Lidé se přiznávají, že jsou líní, ale tak, aby to vyznělo, jako že jsou vyléčeni ze ctižádostivosti.
Jean de La Bruyere
Ze stejného důvodu, pro nějž je zasloužilý člověk opomíjen, bývá hlupák obdivován.
Jean de La Bruyere
Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk.
Člověk, který odchází z rozmluvy s vámi potěšen sám sebou a svým vtipem, je taky dokonale spokojen s vámi.

Jean de La Bruyere
Většina lidí prožije začátek svého života tak, že jsou jejich poslední dny nesnesitelné.
Jean de La Bruyere
Hrubost, sprostota, surovost mohou být vady také duchaplného člověka.
Jean de La Bruyere
Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost.
Jean de La Bruyere
Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet.
V celém životě se varuj posuzovat lidi podle vzhledu.
Jean de La Fontaine
Dům možno opravit zas, když už je zchátralý. Proč člověk nedokáže totéž i s troskami své tváře?
Jean de La Fontaine
Lidé, kteří mlčí, jsou nebezpeční.
Jean de La Fontaine
Středně všední člověk se může vytratit nepozorován. Známý a slavný je na tom mnohem hůř.
Jean de La Fontaine
Osel, naložený relikviemi, se domnívá, že se lidé klanějí jemu.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt