Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 191. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.

Konfucius
Cesta není od člověka daleko; jestli považujeme Cestu za něco nadlidského, nad člověkem, není to pravá Cesta.
Konfucius
Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.
Konfucius
Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.
Konfucius
Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.
Chyby každého člověka ukazují, kam patří.
Konfucius
I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost.
Konfucius
Nevšímá-li si člověk problémů, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti až se přiblíží.
Konfucius
I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.
Konfucius
Nemluvit s člověkem, který by si dal říci, jest zmařit člověka. Mluviti s těmi, kteří si nedají říci, jest zmařiti slova. Ten, kdo je opravdu moudrý, nikdy nezmaří člověka, ale na druhé straně nezmaří svých slov.
Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.

Lev Zinovjevič Kopelev
V našem století hrozí, že nemorálnost v politice povede k planetární katastrofě. Kdysi byla touha po morálce v politice a po bezpodmíněčné úctě k lidským právům jen krásným snem, dnes je to poslední naděje lidstva.
John Maynard Keynes
Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré.
Michael Leboeuf
Lidé budou poslouchat co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte.
Michael Leboeuf
Veďte lidi k tomu, aby si vybrali bitvy tak velké, aby to mělo význam a dost malé na to, aby je mohli vyhrát.
Mnoho lidí si myslí, že zákazníci jsou jako autobusy. Přijíždějí pravidelně a často. Mýlí se!
Jean de La Bruyere
Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe.
Jean de La Bruyere
Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá.
Jean de La Bruyere
Jsou lidé, kteří špatně bydlí, špatně se šatí a špatně se živí, kteří na svém těle zkoušejí drsnot počasí, kteří se odříkají společnosti a tráví svůj život v samotě, kteří trpí minulostí, přítomností i budoucností, lidé, jejichž život je trvalým odříkáním a kteří přišli na kloub tajemství, jak dojít zkázy tou nejtrapnější cestou: jsou to lakomci.
Jean de La Bruyere
Je to bída, nemá-li člověk dost ducha, aby dobře mluvil, ani dost soudnosti, aby mlčel.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt