Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 189. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Oko je původcem a udržovatelem nebo ničitelem lásky. Mohu si předsevzít, že budu věrný. Oko si nepředsevezme nic, to poslouchá řetězu věčných přírodních zákonů. Luther mluvil jen jako normální člověk, když řekl, že se nemůže podívat na žádnou ženu, aniž ji nepožádal.

Gottfried Keller
Člověk handicapovaný pozná své skryté zdroje sil, teprve, když se s ním jedná jako s normálním.
Gottfried Keller
Skromnost a laskavost jsou vlastní jen takovým, lidem, kteří skutečně něco dovedou.
Emil Krotkij
Malíř zobrazil mořské vlnobití tak věrně, že při pohledu na obraz se lidem dělalo špatně.
Jaromíra Kolářová
Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa.
Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem.
Ivan Andrejevič Krylov
Všechny nectnosti, jakým podléhají lidé nejrůznějších stavů, pramení jen z prázdného života.
Ivan Andrejevič Krylov
Láska, která činí všechny lidi sobě rovnými, ponouká často lehkomyslné ženy, aby obětovaly význačné a úctyhodné muže bezvýznamným milencům.
Milan Kenda
Navštěvovat druhé je nejlepší způsob, jak uniknout lidem, kteří jdou navštívit nás.
Milan Kenda
Úspěšný člověk současnosti zrcadlí všechny historické etapy: city neandrtálce, srdce kamenné, bronzovou pleť, železné nervy, otrokářské způsoby, sebevědomí feudála a nároky kapitalisty.
Spousta lidí by chtěla být slavná jako Vincent van Gogh. Jenom ucho kdyby si za ně uřízl někdo jiný.

Vladimír Komárek
Blbost je velký dar, činí člověka šťastným.
Vladimír Komárek
Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.
John Fitzgerald Kennedy
Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.
John Fitzgerald Kennedy
Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem.
Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on.
Jan Amos Komenský
Lidi jsou opičky, které se napodobují.
Jan Amos Komenský
Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč.
Jan Amos Komenský
Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
Jan Amos Komenský
Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt