Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 186. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žádný zlý člověk není šťastný.

Ján Johanides
Lidi je třeba pochválit.
Kharčchadze
To se nedá nic dělat, ženská je taky člověk. S tím se našinec musí smířit.
Franz Kafka
Základním lidským hříchem je netrpělivost.
Franz Kafka
Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu.
Znalec, odborník, člověk, který ví své, ví ovšem věci, které nelze sdělit, ale které naštěstí zřejmě také nikdo nepotřebuje.
Karel Kosík
Lidské konání se tedy rozděluje do dvou oblastí: v jedné se uskutečňuje pod tlakem nutnosti a nazývá se prací, v druhé se realizuje jako svobodná tvorba a jmenuje se umění.
Soren Kierkegaard
Zdá se, že řeč byla dána lidem ne proto, aby zakryli své myšlenky. Ale aby zakryli, že žádné nemají.
Soren Kierkegaard
Smutek je ve skutečnosti založen na tom, že čestně a bez podvodů odráží čistě lidským způsobem, jaké je být dítětem.
Soren Kierkegaard
Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.
Hřích nespočívá v člověkově nepochopení dobra, nýbrž v tom, že je poznat nechce, že je odmítá.

Soren Kierkegaard
Bůh a člověk jsou dvě kvality, mezi nimiž je nekonečný kvalitativní rozdíl.
Soren Kierkegaard
Ubohý je člověk, který nikdy nezatoužil po tom, aby z lásky obětoval všechno, a který to tedy ani udělat nemohl.
Soren Kierkegaard
Člověk, jenž jako fyzická bytost se stále obrací mimo sebe a myslí si, že jeho štěstí leží mimo něj, nakonec svoji pozornost obrací do svého nitra a zjišťuje, že zdroj štěstí nosí v srdci.
Soren Kierkegaard
Víra je nejvyšší vášní člověka.
Člověk nevydrží mučednictví plynoucí s nepochopením...
Kosmas
Dobrým a zkušeným vždy se toužím líbiti, ale lidem nevědomým a mrzutým nebojím se nelíbiti.
Michail Kalinin
Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás.
Pajo Kamžaj
Dva důležité momenty ve vývoji člověka: když se postaví na vlastní nohy a když se posadí do vlastního vozu.
André Kostolany
Není nic snazšího, než prodat cenné papíry veřejnosti, když lze lidem ukázat, jak vysoko už povylezly.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt