Středa, 23. květen 2018 | Svátek má Vladimír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 186. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.Immanuel Kant
Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím, jen tím, čím ho výchova učiní.
Immanuel Kant
Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.
Immanuel Kant
Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.
Immanuel Kant
Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit.
Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.
Immanuel Kant
Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle.
Immanuel Kant
Keď sa úprimne a dôkladne porovnávame s mravným zákonom, s jeho posvätnosťou a prísnosťou, musí z toho nevyhnutne plynúť opravdivá pokora. Avšak to, že sme schopní takéhoto vnútorného zákonodarstva, že fyzický človek sa cíti nútený uctiť si vo svojej vlastnej osobe morálneho človeka, ho zároveň povznáša a dáva mu to najvyššie sebaocenie ako pocit jeho vnútornej hodnoty, na základe ktorej nie je za žiadnu cenu podkupný a má nepomíňajúcu sa hodnotu, čo mu vštepuje úctu voči sebe samému.
Immanuel Kant
Politika musí pokleknout před mravností... Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
Bill King
Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás.
Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu.August von Kotzebue
Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu. Čím měně ho má, tím je spokojenější.
Jan Pravoslav Koubek
Král nad lidem, nad králem zákon stojí.
František Koukolík
Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.
Pavle Kovačovič
Politik je člověk, kterého dobře platíme, aby nás stále přesvědčoval, jak se máme dobře.
Co mohou vědět o Anglii lidé, kteří znají jenom Anglii?
Egon Erwin Kisch
Časy se mění, namísto cholery a monarchismu nastupují demokratické republiky, ale stále ještě jsou lidé, kteří se musí vydělávat na své živobytí z výkalů jiných.
Egon Erwin Kisch
Člověk, který cestuje, pozná brzy, že všechno na zemi je jenom tovární zboží.
Stefan Kisielewski
Člověk se mění od dětství až do hrobu. Kdy je tedy sám sebou?
Stefan Kisielewski
Mít talent není zásluha, a přece to vzbuzuje lidskou úctu.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt