Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 184. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat Bůh.

Thomas Jefferson
Člověk, který nikdy nečte noviny, je informován lépe než ten, který je čte.
Susan Jeffersová
Lidství je start v závodě... uhel, který nutno rozdmychat v oheň.
Thérese Jacobs-Stewartová
Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám.
Lyndon B. Johnson
Stane-li se člověk slavným, potkává pozoruhodně mnoho spolužáků.
Třeba přiznat, že kočky mají víc světské chytrosti než psi - že mají více na mysli své vlastní zájmy a jsou méně slepě oddány zájmům svých přátel. Nás lidi přirozeně takové sobectví uráží.
Jerome Klapka Jerome
Ostýchaví muži a nehezké ženy mají trpý úděl na tomto světě, kde je třeba hroší kůže, chce-li jím člověk projít s jakýmsi pohodlím. Tlustá kůže je věru naším mravním šatem. Bez něhož se nelze objevit v civilizované společnosti. Ubohý, udýchaný a zardívající se tvor s třesoucími se koleny a s nervózníma rukama je pro každého trapnou podívanou a ježto si neumí pomoci, čím dříve jde a pověsí se, tím lépe.
Jerome Klapka Jerome
Ješitnost je jedním z těch přírodních rysů, které svědčí o příbuznosti všech lidí.
Jerome Klapka Jerome
Čisté svědomí činí člověka šťastným a spokojeným, ale plný žaludek to dokáže stejně tak dobře, a to levněji a snadněji.
Samuel Johnson
Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní.
Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.

Samuel Johnson
Lidé mají v dnešní době zvláštní názor, že se lze všemu naučit z přednášek. Já však myslím, že přednášky nemohou tolik prospěti jako četba knih, z nichž se přednášky konají.
Samuel Johnson
Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným.
Samuel Johnson
Špatní lidé ospravedlňují svoje chyby, dobří se jim snaží vyhnout.
Samuel Johnson
Se zušlechťováním mravů, s poznáním dobra se lidé stávají obratnějšími v konání zla.
Člověk by nikdy nepodnikal velké věci, kdyby se dovedl zabavit malými.
Samuel Johnson
Nevadí mi názor jiných lidí, ale to, že mi ho chtějí vnutit.
Samuel Johnson
Je nudné bavit se s člověkem, který toho víc napsal než přečetl.
Samuel Johnson
Nic nečiní člověka tak nemožným jako blahosklonnost, tj. když někdo dává najevo, že jeho rozum je zbytečně velký pro společnost, v níž se nachází.
Douglas William Jerrold
I nejošklivější práce má své dobré stránky. Kdybych byl hrobařem nebo katem, věděl bych o několika lidech, kterým bych s radostí posloužil.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt