Pondělí, 21. květen 2018 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 180. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jsou lidé, kteří mají knihovnu, tak jako eunuchové mají harém.Václav Havel
Politika skutečně obsahuje bezpočet různých pokušení, a když ji člověk podlehne, mohou ho trochu deformovat.
Václav Havel
Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.
Václav Havel
Nic lidského mi není cizí.
Václav Havel
Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem, obhájcem, soudcem, zákonem.
Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.
Václav Havel
Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.
Hiller
Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka?
Wilhelm von Humboldt
Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější scestovalý hlupák. Přináší si hlouposti jiných národů a přidává je ke svým.
Wilhelm von Humboldt
Tělesný stav závisí velmi na duši. Člověk by se měl především rozveselit a ze všech stran uklidnit.
Nikdy není lidská mysl naladěna radostněji, než když našla svou pravou práci.David Hume
Čas člověka, když se s ním dobře hospodaří, je jako obdělávané pole.
Hippiás z Elidy
Zákon, jsa tyranem lidí, vnucuje mnohé proti přírodě.
Hippokratés
Lidé zvyklí snášet běžné námahy, byť i slabé a staří, snáze je snášejí než-li lidé silnější a mladší, avšak nezvyklí.
Hippokratés
Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.
Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.
William Hazlitt
Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče, neboť jako jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou a jaké by měly být.
Hirszfeld
Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně.
Ilja Hurník
Člověk má sice své meze, ale nikdy nemůže vědět, že to nač narazil, jsou už opravdu ony.
Christian Friedrich Hebbel
Nepřítel je člověk, z něhož musíš udělat buď přítele, anebo sluhu.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt