Úterý, 22. květen 2018 | Svátek má Emil Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 175. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu.Ernest Hemingway
Pokud má člověk to štěstí, aby žil zamlada v Paříži, potom ať půjde v životě kamkoliv, jde to všude s ním, protože Paříž, to je pohyblivý svátek.
Ernest Hemingway
Člověk radši poznává vesmír než sebe samého.
Ernest Hemingway
Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní.
Ernest Hemingway
Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, ač k tomu vlastně má nejmíň důvodů.
Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.
Ernest Hemingway
Člověk raději poznává vesmír než sebe sama.
Paul Henry Dietrich Holbach
Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.
Paul Henry Dietrich Holbach
Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.
Paul Henry Dietrich Holbach
Lidé přikládají největší důležitost právě tomu, co nedovedou pochopit.
Člověk je nešťasten proto, že nezná přírodu.Paul Henry Dietrich Holbach
Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.
Friedrich Hölderlin
Ó jaký znalec lidí! Dětinsky chce být s dětmi. Avšak dítě i strom hledají, co nad nimi jest.
Friedrich Hölderlin
Člověk je jako slunce vševidoucí a všeozařující, když miluje; pozbude-li lásky, stává se tmavým obydlím, kde jen čoudící lampa vrhá stíny na stěny.
Thomas Chandler Haliburton
Vysokoškolské vzdělání: to, co člověku odhaluje, jak málo vědí ti ostatní.
Lidé mají se svými nadějemi dělat totéž co s kuřaty: Přistřihnout jim křídla, aby neuletěla přes zeď.
George Savile
Někteří lidé předstírají odvahu, kterou nemají, ale nikdo nemůže předstírat moudrost.
George Savile
Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá.
George Savile
Těžko lze najít dvě druhově odlišnější bytosti: člověk který se uchází o místo - a týž člověk, který místo dostal.
Hérakleitos
Charakter, to je osud člověka.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt