Úterý, 22. květen 2018 | Svátek má Emil Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 164. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Praví spisovatelé jsou lidstvu hryzoucím svědomím.Ludwig Feuerbach
Čím více roste naše známost s dobrými knihami, tím menší stává se okruh lidí, s nimiž toužíme obcovat.
Ludwig Feuerbach
Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.
Ludwig Feuerbach
Kdy člověk jedná svobodně? Pouze tehdy, když jedná nutně.
Ludwig Feuerbach
Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.
Člověk jest, co jí.
Ludwig Feuerbach
Člověk se pozná podle toho, co jí.
Erich Fromm
Člověk existuje ve stavu stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti.
Erich Fromm
Člověk má sklon k destruktivnímu a sadistickému násilí právě proto, že je člověkem, že není věcí, a že se tedy musí pokusit život aspoň zničit, nemůže-li jej vytvářet.
Erich Fromm
Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí.
Svoboda člověka záleží v jeho možnosti volit mezi existujícími reálnými alternativami.Erich Fromm
Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho vlastní bytí problémem, který musí řešit a kterému nemůže uniknout.
Erich Fromm
Člověk je nejbezmocnější ze všech zvířat, avšak tato biologická slabost je současně základnou jeho síly, protože je primární příčinou rozvoje všech specificky lidských vlastností.
Erich Fromm
Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne.
Erich Fromm
Sobeckost a sebeláska zdaleka nejsou totéž, naopak jsou to protiklady. Sobecký člověk se nemiluje příliš, nýbrž příliš málo. Ve skutečnosti se nenávidí.
Člověk se nemůže naučit soustředění, nestane-li se citlivým sám k sobě.
Erich Fromm
Člověk cítí nebo dělá, co se od něj očekává, že bude cítit a dělat.
Erich Fromm
Člověk je v přírodě podřízen jejímu diktátu, jejím nahodilostem, avšak zároveň tuto přírodu překračuje, poněvadž postrádá onu nevědomost, jež činí z živočicha její součást, něco, co je s ní jedno.
Erich Fromm
Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje.
Erich Fromm
Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt