Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 161. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Láska k lidem je zklamaná láska k jinému pohlaví. Láska k sobě je zklamaná láska k lidem.Epiktétos
Pochop dobře a ustavičně měj v paměti, že člověk vždy jedná tak, jak se mu zdá, že je pro něho nejlepší.
Epiktétos
Kéž by byli jen tyranové a nikoli ještě jejich komorníci! A jak najednou člověk zmoudří, když ho císař učiní třeba jen dozorcem nad svým nočníkem.
Epiktétos
Jsou lidi, kteří sotva uslyšeli dobrá ponaučení, začínají už sami poučovat druhé.
Epiktétos
Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští.
Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti.
Viktor Frankl
Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl.
Benjamin Franklin
Být člověkem to není fakt, to je možnost.
Benjamin Franklin
Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.
Benjamin Franklin
Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje.
Člověk v hněvu jede na splašeném koni.Benjamin Franklin
Časně do postele a časně z postele vede člověka ke zdraví, moudrosti a bohatství.
Benjamin Franklin
Opravdová láska člověka obohacuje.
Benjamin Franklin
Podivné, že když člověk, který je dost vtipný, aby napsal satiru, je dost hloupý, aby jí uvěřil.
Benjamin Franklin
Manželství je účinný lék. Je nejpřirozenějším stavem člověka, a proto stavem, v němž nalezneš spolehlivé štěstí.
Člověk je tvor vyrábějící nástroje.
Jiří Faltus
Každý usiluje o moc. Aby mohl vykonat co nejvíce dobrého pro lidi.
Jiří Faltus
Ukázalo se, že totalitu i demokracii mohou zavádět úplně stejní lidé.
Jiří Faltus
Nebýt peněz, člověk by vystačil s ideály.
Gustave Flaubert
I já jsem přeceňoval důležitost jemných mravů. Je nutno vzdát se tohoto bludu a nevyvyšovat se nad lidi z dob Periklových či Shakespearových. Byly to doby mravů velmi krutých, přesto v nich byla vytvořena díla nevýslovné krásy.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt