Středa, 23. květen 2018 | Svátek má Vladimír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 159. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí.Albert Einstein
Lidské poznání má přece jen své hranice, a bude je mít vždy.
Albert Einstein
Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.
Albert Einstein
Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.
Albert Einstein
Političtí vůdcové i vlády vděčí za své postavení zčásti prostě moci, zčásti tomu, že si je lidé zvolili. Nelze je považovat za představitele duchovně a morálně výše postavené části národa.
Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru tonení tak jisté.
Albert Einstein
Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.
Albert Einstein
Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat.
Albert Einstein
Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.
Albert Einstein
Otázka trápí mě nocí dnem, zda lidstvo či mé já blázen je.
Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.Albert Einstein
Skutečná hodnota člověka je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého já.
Albert Einstein
Banality lidského pachtění, jako majetek, vnějšková úspěšnost, přepych, ty mi už od mlada připadaly jako cosi opovrženíhodného.
Albert Einstein
Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.
Albert Einstein
Lidská touha se upíná k poznání, které by bylo tak či onak zajištěno.
Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.
Dwight D. Eisenhower
Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba!
Magnus Felix Ennodius
Plačícímu člověku nepřijde nikdy vhod utěšitel, který sám pláče.
Eurípidés
Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům.
Pavel Eisner
Může se stát, že jazyková kultura národa pokulhává za jeho jazykem. To je případ váš, vy lidé čeští.Máte v rukou stradivárky a hrajete na nich jako šumaři.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt