Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 154. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe.

Jean Dutourd
Zklamání je nejpůsobivější prostředek, jak přivést lidi na správnou cestu.
Jean Dutourd
Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.
Jean Dutourd
Lidé se mnohem více odhalí v dopise než v pohybu či v řeči.
Jean Dutourd
Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!"
Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má.
Jean Dutourd
Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží.
Jean Dutourd
Paměť zamilovaného člověka je schopna podivných přemetů.
Jean Dutourd
Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset nebo za patnáct let "naráz zestárne", jako kdyby na něj příroda zapomněla a pak se zničehonic upamatovala a honem ho posadila na úroveň jeho skutečného stáří.
Jean Dutourd
Všechno, co člověk z milované bytosti nevidí, nahrazuje si poezií.
Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně.

Jean Dutourd
Člověk není jenom tím, čím je, ale taky tím, čím by chtěl být.
Jean Dutourd
Neštěstí samo o sobě nemusí být nic tak hrozného. Všechno záleží v tom, jakou před-stavu si o něm člověk udělá.
Jean Dutourd
Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.
Jean Dutourd
Láska je kouzelné slovo, kterým lze omluvit cokoli, je-li člověk výmluvný.
Lidé tvrdí, že svět je strašný, tváří se skepticky a vůbec je nenapadne, že si všechny nepříjemnosti způsobují sami svou zbabělostí a hloupostí.
Jean Dutourd
Člověk má jít vždycky po stopách své duše, i když to, co na něj čeká na dně, je strašné. Jedině tak se s tím může vypořádat.
Jean Dutourd
Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo.
Jean Dutourd
Člověk je odpovědný za všechno, co se mu přihodí.
Jean Dutourd
Poslušnost je lidem samozřejmá, už proto, že jim nabízí nekomplikovaný svět, ve kterém je všechno předem malinkaté, v němž nepotřebují představivost.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt