Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 149. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Opravdová láska očišťuje, povznáší každého člověka a dokonale ho přetváří.

Miguel de Cervantes
Stydlivost - toť matka nejkrásnější z lidských strastí: lásky.
Miguel de Cervantes
Člověk je dítětem svého díla.
Miguel de Cervantes
Krása má tu sílu a schopnost, že do lidských srdcí vnáší mír.
Feliks Chwalibóg
Kdo staví na lidské hlouposti, staví pevně a trvale.
Strach nasazuje lidem masky - vášeň je shazuje.
Gilbert Cesbron
To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.
Gilbert Cesbron
Po šedesátce by člověk měl hovořit o zdraví jen se svým lékařem.
Giuseppe D’Agata
Dokud všichni lékaři nebudou schopni stanovit stejnou diagnózu u jednoho a téhož nemocného a použít stejné terapie, nejsme na úrovni vědy. Vědec je příliš seriózní na to, aby byl tak domýšlivý a léčil lidi.
Alexander Dovženko
Posuzujme lidi podle toho, co se jim nepodařilo udělat, a ne podle toho, co se jim podařilo.
Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.

Démokritos
Lidé prchajíce před smrtí běží za ní.
Démokritos
Kdo nemiluje, není tuším milován ani jedním člověkem.
Démokritos
Naděje lidí správně myslících jsou splnitelné, nerozumných nesplnitelné.
Démokritos
Ušlechtilost dobytka se zakládá na tělesné síle, ušlechtilost lidí na řádné povaze.
Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.
Démokritos
Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.
Démokritos
Moudrý člověk může jíti do každé země, neboť vlastí dobré duše je celý svět.
Démokritos
Člověk má poznávat s vědomím, že je vzdálen skutečnosti.
Démokritos
Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt