Pátek, 20. červenec 2018 | Svátek má Ilja Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 135. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.Peter Urs Bender
V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí - a s dovedností tuto vizi komunikovat.
Karel Havlíček Borovský
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.
Leo Buscaglia
Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání.
Leo Buscaglia
Člověk nemůže existovat nebo něčím se stát, aniž by měl k někomu nějaký vztah. Od samého počátku, jak rosteme, stále více pociťujeme potřebu a význam spřízněnosti.
Dobrý zdravotní stav se tvoří uvnitř těla, ale vřelá lidská účast mu k tomu velmi napomáhá.
Leo Buscaglia
Smích je nejjistější prostředek, jak se sblížit s ostatními lidmi.
Leo Buscaglia
Člověk se může rozhodnout, že bude klamat, ale měl by si uvědomit, že existují různé jiné alternativy, které si zaslouží jeho pozornost.
Leo Buscaglia
Lidé jsou komická stvoření a život nám poskytuje mnoho příležitostí k smíchu. Takže to jediné, co musíme udělat, je naučit se znovu smát.
Božena Benešová
Náš vztah k ostatním lidem netvoří ani tak větší či menší náklonnost k nim, jako spíše větší či menší předsudky vůči nim.
Staří lidé milují náruživě, protože z posledních sil, mládí lehkovážně, protože jich mají nadbytek.Wilhelm Busch
Ach, ten člověk tak často chybuje a nikdy doopravdy neví, co ho mine.
Walter Benjamin
Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.
Samuel Butler
Všechny živé bytosti, kromě člověka vědí, že smyslem života je radovat se z něj.
James Boswell
Žádná vlastnost nezíská člověku tolik přátel jako schopnost obdivovat vlastnosti druhých.
Ve sběratelství a v milování musí být člověk nevybíraví.
Pavla Buzková
Milovaný člověk není jenom obrazně, nýbrž skutečně naším světem, kterým jsme obklopení, ve kterém duševně bydlíme.
Louis-Émile Bougaud
Často lidé, kteří se kdysi milovali, chodí dnes kolem sebe nevšímavě, to je politováníhodnější lidský vztah než nenávist.
Louis-Émile Bougaud
Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování!
Louis-Émile Bougaud
Houba na mořském dně, když se dosyta napila vody, nemůže jí do sebe již více sát. Ale ne tak srdce člověka. To je schopno trpět do nekonečna.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt