Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 135. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ten, kdo se nedívá suchým okem na bojiště, dává zabíjet mnoho lidí zbytečně.

Napoleon Bonaparte
Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má.
Napoleon Bonaparte
Čím je člověk větší, tím méně musí mít vůle, závisí na událostech a okolnostech... Prohlašuji se za největšího otroka z lidí. Můj pán je bez citu, tím pánem je přirozenost věcí.
Napoleon Bonaparte
Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí.
Napoleon Bonaparte
Dějiny jsou jen báje, s nimiž se lidstvo shodlo.
Nejméně svobodným člověkem je straník.
Napoleon Bonaparte
Co je to za lidi? To jsou Skythové!
Kde jinde se pozná opravdová velikost člověka, když ne v těch případech, kdy se rozhodne raději věčně trpět než učinit cokoliv proti svému svědomí?
Láska má své zákony rozvoje, své vzněty, stejně jako samotný život člověka. I ona má svá kouzelná jara, horká léta, nakonec podzim, který může být pro jedny teplým, zářivým a plodným, pro jiné sychravým, tlejícím a neužitečným.
Krása člověka ještě více zdůrazňuje jeho mravní hodnoty, avšak nemá-li jich, je pak krása jen podívaná pro oči, nikoli potěšením pro srdce.
Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.

Edmund Burke
Jedinec je pošetilý, lidstvo moudré.
Henry Bordeaux
Je mravním požitkem lidí nedávat do oběhu více lásky, než kolik jsme jí schopni ve svrchované míře uplatnit.
Ludwig Börne
Lidstvo je velké, ale lidé jsou malí.
Ludwig Börne
Stárnou jen lidé bez zásad.
Lidská srdce mnoho snese, když, byť raněno, přece nevykrvácí.
Václav Bělohradský
Člověk je rušivý element každé organizace.
Václav Bělohradský
Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.
Peter Urs Bender
V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí - a s dovedností tuto vizi komunikovat.
Karel Havlíček Borovský
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt