Pátek, 21. říjen 2016 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 125. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.

Henri Frédéric Amiel
Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu.
Henri Frédéric Amiel
Civilizace má sklon kazit lidi, jako velká města kazí pobřeží.
Kléméns Alexandrijský
Člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnost obdarovávat.
Ani
Neprozrazuj své srdce člověku cizímu, sic důkladně využije tvých slov.
Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.
Avicenna
Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.
Avicenna
Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.
Avicenna
Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.
Avicenna
Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.
Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti.

Avicenna
Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.
Avicenna
Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.
Nicolas Ronald Alexis
Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka.
Jean Anouilh
Dobří lidé jsou ti, kteří nenávidí jen své nepřátele.
Každý člověk si myslí, že Bůh je na jeho straně. Bohatí a mocní vědí, že opravdu je.
Jean Anouilh
Člověk neustále nachází nové a nové lásky, o nichž je přesvědčen, že bez nich nemůže žít.
Antifón z Rhamnúntu
S jakým člověkem se stýkáme po většinu dne, takovým se nutně sami staneme.
Isaak Babel
Člověk, který nežije v přírodě tak, jako v ní žije kámen nebo zvíře, nenapíše za celý život dva kloudné řádky.
Francis Bacon
Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky: otroky vladaře nebo státu, otroky slávy a otroky povolání.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt