Neděle, 20. květen 2018 | Svátek má Zbyšek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 124. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jak častokrát musí člověk padnout až na zem, aby viděl, kam podruhé položit nohu a jak jít rovně.Sibilla Aleramová
Člověk strhující silou a životností své myšlenky může přesvědčit i ty nejzatvrzelejší…
Sibilla Aleramová
Ženy a muži žijí na jedné zemi, a přece každý ponechán sám sobě, bez pomoci! Je tohle lidstvo? Kdo se je odvažoval definovat jedním slovem? Žena, až do dnešní doby otrokyně, zůstávala stále naprosto neznámá a všechny domýšlivé psychologické studie dokazovaly jenom lichost vývodů, které sloužily ničím nepodloženým výmyslům spisovatelů a moralistů. A muž, ani ten nechápal sám sebe; zbaven opory ženy, jež by ho doplňovala, byl nucen sám se probíjet životem, sám se radovat a sám bojovat; zbytečně se zřeknuv spontánního úsměvu, který by mu mohl odkrýt smysl krásy celého vesmíru, zůstával slabý nebo krutý, vždy nedokonalý. Žena i muž, oba dva byli každý jiným způsobem hodni politování.
Ivo Andrić
Snad polovina odporných škodlivých věcí otravujících život člověka a hyzdících tvář světa byla zosnována v manželské posteli nebo kolem ní.
Ivo Andrić
Viděl jsem, v čem spočívá takzvaná bojovnost některých "bojových" lidí. Vymyslí si svůj "boj", vydupou si ze země důvody, dají mu jméno a bojují bez rizika a bezvýsledně. Bojují - jenom aby nemuseli myslet a pracovat.
Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.
Henri Frédéric Amiel
Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu.
Henri Frédéric Amiel
Civilizace má sklon kazit lidi, jako velká města kazí pobřeží.
Kléméns Alexandrijský
Člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnost obdarovávat.
Ani
Neprozrazuj své srdce člověku cizímu, sic důkladně využije tvých slov.
Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.Avicenna
Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.
Avicenna
Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.
Avicenna
Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.
Avicenna
Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.
Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti.
Avicenna
Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.
Avicenna
Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.
Nicolas Ronald Alexis
Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka.
Jean Anouilh
Dobří lidé jsou ti, kteří nenávidí jen své nepřátele.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt