Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 121. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Básníci jsou lidé pravdy, jelikož pravda umožňuje proniknout do neznáma. A kdo by se odvážil tvrdit, že pro ty, kdož jsou hodni radosti, není krásné, co je nové.

Kóbó Abe
Hrdinové tragédií jsou vždycky docela obyčejní lidé.
Lucius Apuleius
Láska je krutá. Dokud je její plamen ještě malý, laská nás svým teplem, potom ho však zvyk rozdmýchá v požár a ten svým nesmírným žárem lidi úplně sežehne.
Pierre Abélard
Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje.
Pierre Abélard
I kdyby lidé sebevíce toužili po lásce, já nad ní budu stále lkát.
Lidská kultura je jistě výsledkem a souhrnem všech kultur národních, výsledkem jejich spolužití a harmonie.
Louis Aragon
Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují.
Abu al-Farah Tartusi
Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.
Jakub Arbes
Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.
Alkmaión z Krotónu
Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci.
Lenoch - člověk, který nepředstírá, že pracuje.

Fred Allen
Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal.
Fred Allen
Televize je prostředek umožňující lidem, kteří nemají co dělat, dívat se na lidi, kteří neumějí nic dělat.
Fred Allen
Rozhlas je pytel průměrnosti, kde se malí lidé s uhlíkovými mozky válejí ve stoce svých vlastních výkalů.
Harvey Allen
Statistika nám říká, že už teď je na světě víc lidí, než je potřeba k přenesení i toho nejtěžšího piána. Pokud neučiníme přítrž rozmnožování, nebude v roce 2000 už kde servírovat večeři, ledaže budeme ochotni prostírat na hlavách cizích lidí. Pak se ti lidé nebudou smět pohnout hodinu, než se najíte.
Vesmír je pouhou prchavou představou v Boží mysli - pěkně nepříjemné pomyšlení, zvláště když člověk právě složil zálohu na byt.
Woody Allen
Na tomto světě jsou dva typy lidí - dobří a zlí. Ti dobří lépe spí a ti zlí se daleko radši probouzejí.
Woody Allen
Pokud můj film udělá ještě aspoň jednoho dalšího člověka nešťastným, pak jsem splnil svůj úkol.
Woody Allen
Výbor je nekompetentní lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly.
Woody Allen
Zdálo se, že svět je rozdělen mezi dobré a špatné lidi. Ti dobří lépe spali, zatímco ty špatní si podle všeho daleko víc užívali čas, kdy byli vzhůru.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt