Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 112. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Reprezentují duchovní podstatu a zkušenosti, které dovedeme zobrazit a evokovat jen my. Moje zkušenosti jsou zkušenostmi člověka žijícího ve střední Evropě, v Maďarsku. A ty jsou docela jiné než zkušenosti Západoevropana. My jsme hodně viděli a prožili, byli jsme svědky proměnlivého postoje spoluobčanů, nejrůznějších zvratů charakterů vyprovokovaných historickými událostmi. (o svých filmech)

Antoine de Saint-Exupéry
"Lidé? Je jich myslím šest nebo sedm. Je tomu mnoho let, co jsem je spatřila. Kdo ví, kde jsou. Vítr jimi povívá. Nemají kořeny a to jim velice vadí."
Antoine de Saint-Exupéry
"Sbohem...," řekla liška. "Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." "Co je důležité, je očím neviditelné," opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. "A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá." "A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...," opakoval malý princ aby si to zapamatoval. "Lidé zapomněli na tuto pravdu," řekla liška. "Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži..." "Jsem zodpovědný za svou růži...," opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
Antoine de Saint-Exupéry
"Nebyl jsem však uklidněn. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit…"
Antoine de Saint-Exupéry
"U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě," řekl malý princ, "a přece tam nenalézají, co hledají..."
"Člověk se plně projeví teprve tehdy, když změří své síly s nějakou překážkou."
Antoine de Saint-Exupéry
"Pouze když se hlíny dotkne duch, může vzniknout člověk."
Antoine de Saint-Exupéry
"A ty, libyjský beduíne, jenž jsi nás zachránil, ty mi přesto úplně vymizíš z paměti. Nikdy si nevybavím tvou tvář. Jsi Člověk a pro mne máš tvář všech lidí zároveň. Nikdy dřív jsi nás neviděl, a přece jsi nás poznal. Jsi náš milovaný bratr. A také já tě napříště poznám ve všech lidech."
Antoine de Saint-Exupéry
Lidé musí spolu mluvit, mají-li se domluvit.
Antoine de Saint-Exupéry
Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička. Člověk má ještě vyšší povinnost než jen milovat. Možná je to také láska, ale jak rozdílná od jiných.
Pokaždé, když nám Antoine přinesl nějaký článek pro Paris-Soir, bylo opravdovou hádankou, jak ho předat do sazárny. Člověk se ho nemohl zbavit. Seděl v redakci až do půlnoci a neustále měnil pořádek vět, tu a tam vypustil řádku nebo slovo a působil kolem sebe absolutní zmatek. — Pierre Lazareff

Charles Schulz
Miluji lidstvo. Nemůžu však vystát lidi.
Egon Schiele
Lidé jako je např. Eduard Kosmack nebo Erwin Dominik Osen si zaslouží úctu. Já jím úctu pokládám tím, že je kreslím.
George Bernard Shaw
Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde.
George Bernard Shaw
Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sport. Chce-li tygr zabít jeho, nazývá to člověk zvířecí krutostí.
Lidem je dána veliká nadosobní touha po vývoji. Sobecká pohnutka nedodává člověku takovou odvahu k úsilí a obětem jako nadosobní touha po rozšíření lidské moci nad přírodou nebo po spravedlivé lidské společnosti.
George Bernard Shaw
Můžu Nobelovi odpustit vynález dynamitu, ale pouze ďábel v lidské podobě mohl vymyslet Nobelovu cenu.
George Bernard Shaw
O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu víc, než svým životem.
George Bernard Shaw
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném.
Jiří Suchý
Spokojme se pro dnešek třeba s tím, že byla vůle boží, aby člověk vznikl z opice.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt