Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 110. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jan Železný: Budu si ho pamatovat jako člověka, který přinesl světu moderní olympijské hry a dokázal je zpopularizovat.

George Santayana
Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl. (The life of reason I.)
George Santayana
Člověk je bytost s představivostí a morálkou proto, že ve společnosti dává svému životu nové cíle, které by o samotě nemohly existovat: přátelství, náboženství, umění, vědy. (The life of reason II. Reason and society)
George Santayana
Bůh, k němuž hluboká filosofie lidskou mysl vrací, není tentýž, kterému ho mělká filosofie odcizila. (The life of reason III. Reason in religion)
George Santayana
Náboženství ve své pokoře vrací člověku jeho jedinou důstojnost, totiž odvahu žít z milosti. (Dialogues in Limbo, 4.)
Člověk musí být nohama zasazen ve své zemi, ale očima musí přehlížet svět.
William Saroyan
Dobro nikdy nepomine. Kdyby bylo pomíjející, nebylo by na světě lidí — nebylo by vůbec nikde života.
William Saroyan
Je spousta ušlechtilých lidí, o kterých si nikdo nikdy nepomyslel, že jsou ušlechtilí.
William Saroyan
To, co člověk dělá, je někdy důležitější než to, co má dělat.
Jean-Paul Sartre
Člověk žije, umírá a neví ani jak žije, ani jak umírá.
Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj sou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí.

Jean-Paul Sartre
Člověk bude především tím, čím se být rozhodl.
Jean-Paul Sartre
Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
Jan Schmidt
Slyšel jsem, jaký je režisér vůl, když neví, že pravěcí lidé nemohli být očkováni. Ale ví! Co však s tím? Zalíčit to nešlo. A představte si, že by všechny postavy z pravěku měly levý rukáv, který by zakrýval očkování jejich hereckým představitelům. (o reakcích diváků na Osadu Havranů)
Arnold Schoenberg
Hudba není jen jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat.
Žádný člověk není nikdy pro jiného člověka úplně a stále cizí. Člověk náleží člověku. Člověk má právo na člověka.
Albert Schweitzer
Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk.
Albert Schweitzer
Mezi lidmi je mnoho chladu, protože nemáme dost odvahy dávat se tak srdečně, jak srdeční vskutku jsme.
Albert Schweitzer
Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.
Christoph Schönborn
Pohled na církev je vždy dvojího druhu - zevnitř a zvenku. Tridentský koncil řekl, jedině skrze víru lze pojmout tajemství církve. Potíž spočívá v tom, že církev je lidskou institucí, a tedy obtíženou všemi lidskými nedokonalostmi a nešvary, a zároveň je dílem Božím. Je to paradox, který bude vždy budit vzdor. Stejný problém měli už ve starověku Židé. Považovali se za vyvolený národ - kdo hleděl z venku, považoval to za pýchu, vždyť každý národ má spoustu nedostatků a slabostí. Podobně je to s církví - vždy bude působit jako zkamenělina na ty, kdo hledí pouze zvenku. Ti, kdo na ní hledí ve víře, postřehnou, že skála není zkamenělinou. Že skála, na které vyrostla církev, je Kristus.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt