Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 109. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lidé i události potřebují spravedlivý odstup: co se nám na dálku moc nelíbí, zblízka se nám líbí ještě míň.Nikdo nehoní lidi tolik jako líní, když už se vylenošili, aby se zdáli pilnými.
Zdravý lidský rozum nepřisuzujeme téměř nikomu, leda tomu, kdo je našeho mínění.
Vladimír Renčín
Mějte rozum, pane Dlabáčku, nekupujte si už zase nový krumpáč! Znáte lidi, přijdete do řečí!
Vladimír Renčín
Věda zatím nedokázala dát uspokojivou odpověď na základní otázku - kdo je člověk, odkud přichází, kam směřuje. Víme jen to, že směřuje do řiti.
Člověk, který získá vědomosti, aniž by je používal, je člověk, který oře, aniž by zasel.
Larisa Sadilovová
Moskva není Ruskem, jde o stát ve státě. Skutečné problémy jsou v provinčních městech, kde žije většina obyčejných lidí. (vysvětelní, proč zásadně netočí v Moskvě)
Juan Antonio Samaranch
Mezinárodní olympijský výbor je stejně bezmocný v tomto případě, jako byl v roce 1980. Účast na olympijských hrách není povinná. Čím víc národních olympijských výborů bude absentovat, tím víc to ovlivní povahu her, protože tím tyto výbory otřesou univerzální povahou. A jaký dopad to bude mít na naše snažení! Přináší to zneužívání her a sportu skutečně užitek? Aby přinášelo, musela by nejprve většina té obrovské masy lidí, kteří věří v olympismus, překonat své zklamání a přijmout to jako možný trest. Vedle toho ve chvíli, kdy olympijský oheň zhasne a uplyne čas her, málokdo si zapamatuje důvody, které vedly k takovým sankcím. I sportovci, kteří byli donuceni absentovat, budou zapomenuti. To sportovci jsou vždy prvními oběťmi. Sotva mají nějakou moc říct něco k rozhodnutím, které se jich shora dotýkají. Tyhle příkazy míří k jejim svalům, ale ne k jejim mozkům a srdcím. Nemoci se zúčastnit olympijských her, když je sportovec na vrcholu vlastní formy, to je nejhorší nespravedlnost. Sportovec je ochuzen o největší odměnu za mnoho let svých nadějí a úsilí. A jak víme, za další čtyři roky už je často příliš pozdě. (k ohlášenému bojkotu LOH 1984 sovětským blokem, z projevu k 90 letům MOV)
Juan Antonio Samaranch
Jan Železný: Budu si ho pamatovat jako člověka, který přinesl světu moderní olympijské hry a dokázal je zpopularizovat.
George Santayana
Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl. (The life of reason I.)
Člověk je bytost s představivostí a morálkou proto, že ve společnosti dává svému životu nové cíle, které by o samotě nemohly existovat: přátelství, náboženství, umění, vědy. (The life of reason II. Reason and society)George Santayana
Bůh, k němuž hluboká filosofie lidskou mysl vrací, není tentýž, kterému ho mělká filosofie odcizila. (The life of reason III. Reason in religion)
George Santayana
Náboženství ve své pokoře vrací člověku jeho jedinou důstojnost, totiž odvahu žít z milosti. (Dialogues in Limbo, 4.)
George Santayana
Člověk musí být nohama zasazen ve své zemi, ale očima musí přehlížet svět.
William Saroyan
Dobro nikdy nepomine. Kdyby bylo pomíjející, nebylo by na světě lidí — nebylo by vůbec nikde života.
Je spousta ušlechtilých lidí, o kterých si nikdo nikdy nepomyslel, že jsou ušlechtilí.
William Saroyan
To, co člověk dělá, je někdy důležitější než to, co má dělat.
Jean-Paul Sartre
Člověk žije, umírá a neví ani jak žije, ani jak umírá.
Jean-Paul Sartre
Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj sou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí.
Jean-Paul Sartre
Člověk bude především tím, čím se být rozhodl.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt