Sobota, 24. červen 2017 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o čase - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Marcus Aurelius | Citáty o čase
Všechno, čeho si přeješ dosáhnout postupem času, můžeš mít už nyní, nebudeš-li to sám sobě odpírat.
Arnošt Lustig
Čas je naštěstí i naneštěstí pro všechny lidi stejný.
Marcus Tullius Cicero
Ó časy! Ó mravy! [O tempora, o mores! (lat.)]
Chuck Daly
Co dokázal přinést Detroitu a jeho pověsti ... to je jako Scotty v jeho sportu. Vysloužili si právo být výjimeční. Myslím, že pro lidi, kteří jsou skuteční basketbaloví nebo sportovní fanoušci v Detroitu, zůstane mnoho hodnotných vzpomínek. To je něco zvláštního. Ale také si myslím, že musíte přestát zkoušku času, aby si vás vážili tímhle způsobem - jako Scottyho nebo pana Dalyho. [Mike Babcock]
Augustýn Svatý
Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.
Jan Werich | Citáty o čase
Čas má plné vrecko prekvapení. [Čas má plné kapsy překvapení. (čes.)]
Benjamin Franklin
Ak je čas najvzácnejšia vec zo všetkých, tak je premrhanie času najväčšie premrhanie, pretože stratený čas nemožno znova nájsť a to, čo voláme dostatkom času sa vždy ukáže ako dosť málo.
Jiří Suchý
Čas letí jako spřežení nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč.
Mlčanie predlžuje čas nášho života.
Karel Schwarzenberg
Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Kdybych měl vypočítávat, kdy a kdo nám už zkonfiskoval majetek, byla by to dlouhá řada… V šestnáctém století po šmalkaldské protireformační válce to udělal habsburský panovník Karel V., potom švédský král, potom Napoleon, pak král bavorský, po první světové válce se z majetku něco ulouplo při pozemkové reformě, za druhé světové války nám majetek sebrali Němci a po ní komunisté. Nakonec zjistíte, že majetek postrádá stálost a podléhá času.
Romain Rolland | Citáty o čase
Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.
O. Henry
Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili.
Anne Carsonová
Nobelova cena idealizuje pojem pokroku. Můj problém je v tom, že nevěřím v pokrok a mám pochybnosti o tom, jak chemie přispívá k mé lidskosti ... Teď, kdy jsme zaplavili svět kalíšky z pěnového polystyrenu, oxidy uhlíku a ozonovými dírami, přišel možná čas ... na chvilku se zastavit a věnovat pozornost skutečnému vztahu mezi lidskostí a pokrokem.
Pittakos z Mytilény
Poznávej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství.
Stanisław Jerzy Lec
Co je tragédie a co komedie, to se pozná časem.
Podstatou výchovy je být náboženská, to jest vštěpovat povinnost a úctu. Povinnost plyne z naší schopnosti řídit běh věcí. Kdy by dostupné vědění mohlo něco změnit, je nevědomost neřestí. A základem úcty je vědomí, že přítomnost v sobě zahrnuje úplný souhrn jsoucího, nazpět i dopředu, tu celou amplitudu času, to jest věčnost.
Ramsay MacDonald
Generace za generací musí začínat od začátku a poznávat svět znovu. Svět se mění tak rychle, že děti se nemohou učit od svých rodičů nebo rodiče od svých dětí. Generace jsou jak cizí kameny ztroskotané v čase.
Erich Kästner
Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér.
Heinrich Heine
Kdyby se Římané museli učit latinsky, neměli by čas dobýt svět.
Jan Patočka
Čas je jednotná funkce očekávání, zpozorování a zadržování jsoucna.
© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt