Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o čase - 8. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Neznámý autor | Citáty o čase
Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.

Isaac Newton
Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...
Isaac Newton
Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou.
Publius Ovidius Naso
Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy.
Murphy
Princip Watergate: O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.
Murphy | Citáty o čase
Cahnův axiom: Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.
Mark Hume McCormack
Devadesát procent ztraceného času a nepříjemností ve frontách můžete odstranit, pokud si dáte trochu práce s naplánováním času a použijete a použijete svého zdravého selského rozumu.
Michel de Montaigne
Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.
John C. Maxwell
Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní.
Niccolo Machiavelli
Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.
Alan Lakein | Citáty o čase
Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Konfucius
Za starých časů mužové studovali sami pro sebe, dnes muži studují, aby na jiné udělali dojem.
Konfucius
Učit se a nemyslet, to je ztráta času. Myslet a nepoučit se, to je nebezpečné.
Leszek Kumor
Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat staré zlaté časy.
Ivan Andrejevič Krylov
Pracovat, aniž cokoliv vykonáme; a mluvit, aniž cokoliv řekneme; jsou dva nejlepší způsoby jak ubíjet čas.
Richard Koch | Citáty o čase
Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života.
Stefan Kisielewski
Promarněný čas neexistuje ve vzpomínkách.
Egon Erwin Kisch
Válečníci mluví o tom, o čem mluví válečníci všech dob a časů: o míru.
Samuel Johnson
Čas a peníze jsou nejtěžším břemenem člověka. Běda tomu, kdo jich má více, než jich může a umí užít.
Thomas Jefferson
Strom svobody musí být čas od času osvěžen krví vlastenců a tyranů.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt