Středa, 16. srpen 2017 | Svátek má Jáchym Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o čase - 23. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Gabriel Laub | Citáty o čase
Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena.
Gabriel Laub
Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času?
Titus Lucretius Carus
Uvědom si, že celý čas, po který jsme neexistovali, i když to byla věčnost, jako by pro nás nebyl.
James Russell Lowell
Člověk utlouká čas - co jiného.
Édouard Victor Antoine Lalo
Jen tak, jen tak na dálku a pak bez času býti, déle v tvé blízkosti
Alan Lakein | Citáty o čase
Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.
Stanisław Jerzy Lec
Co je tragédie a co komedie, to se pozná časem.
Stanisław Jerzy Lec
Co je tragedie a co je komedie, se pozná časem.
Stanisław Jerzy Lec
Čas je nehybný. Jenom my se v něm pohybujeme nesprávným směrem.
Stanisław Jerzy Lec
Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem?
Nadbytek prostředků výhodný vždy není: výběrem ztrácíš čas, čas ztrácíš při zkoušení. Zbraň jednu měj, leč účinnou.
Jean de La Bruyere
Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá.
Konfucius
Žádný inteligentní panovník nepřišel. Nikdo v království mne nechce za učitele. Nastal čas zemřít.
Paul de Kruif
Dnes se téměř každý student může pustit do výzkumu a za čas se stát profesorem - specialistou s přiměřeně malým platem v útulném ústavě.
Kritzfeld
Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem.
Erich Kästner | Citáty o čase
Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér.
Erich Kästner
Kdo má co říci, nespěchá. Dá si načas a krátce poví to v jedné řádce.
Václav Matěj Kramerius
Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš vychlazen byl, nebude jináč, než že tím, což jsme, národem českým, býti přestaneme a časem v národ docela jiný a cizí se proměníme.
Egon Erwin Kisch
Časy se mění, namísto cholery a monarchismu nastupují demokratické republiky, ale stále ještě jsou lidé, kteří se musí vydělávat na své živobytí z výkalů jiných.
André Kostolany
Kupovat opce? To je stejné jako se směnkou: Podepište a uvidíte, jak rychle čas uběhne!


© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt