Pátek, 28. duben 2017 | Svátek má Vlastislav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o bolesti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra! Quam diu furor iste tuus nos eludet! Jak dlouho budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino! Jak dlouho nás bude podvádět tento tvůj hněv!
Erich Maria Remarque
Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už dlouho nebude žít.
Friedrich Engels
Hoře lásky patří k největším a nejušlechtilejším lidským bolestem.
Gilbert Adair
Obľúbenec rozkladá jednotnosť tímu. Výskumy ukázali, že keď si cestovateľ v Arktíde medzi eskimáckymi psami, ktorí ťahajú jeho sane, vyberie jedného obľúbenca, efektívnosť celého tímu sa prudko zhorší. Výber obľúbenca je výrazom vášho názoru na ľudí. Pokiaľ ostatní kolegovia, ktorí svojich kolegov poznajú lepšie, než ich poznáte vy, nesúhlasia s vaším evidentne vysokým hodnotením jeho schopností, utrpí tým vaša vlastná vierohodnosť. Obľúbenci si zaisťujú postup vďaka tomu, že dokážu veľmi presne odhadnúť sociálne potreby a potreby vážnosti svojich šéfov.
Bahá´u´lláh,
Prokazujte jeden druhému trpělivost, shovívavost a lásku. Nebyl-li by kdokoli mezi vámi schopen určitou pravdu pochopiti nebo by se jí snažil porozumět, zračte duch nejvyšší vlídnosti a dobromyslnosti, když s ním rozmlouváte...
Albert Camus | Citáty o bolesti
Jednat, milovat a trpět ve skutečnosti znamená žít.
Lion Feuchtwanger
Kdo vyznává rozum, musí trpět.
Matthias Claudius
Trocha bolesti v lásce je jako sůl do polévky, aby nám lépe chutnala.
Díogenés ze Sinópé
Člověk je učeň, bolest je jeho mistrem. Nic se nenaučíš bez mistra.
Platón
Raději trpět bezpráví nežli je činit.
Mark Twain | Citáty o bolesti
S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.
Johann Heinrich Pestalozzi
Je to velká lidská síla, bez netrpělivosti dočkávat, až vše uzraje.
Joseph Addison
Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.
Arthur Schopenhauer
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
Quintus Horatius Flaccus
Co je obtížné, zdolávám trpělivostí.
Jacques Prevért | Citáty o bolesti
Hloupost je zvláštní nemoc, kterou netrpí nemocní, ale všichni kolem.
Will Rogers
Nikdy jsem si zvlášť nepotrpěl na knihy, protože v nich trvá moc dlouho, než autor vylíčí barvu očí všech postav.
Jean Paul
Radosti jsou naše křídla, bolesti naše ostruhy.
Golda Meirová
6. října 1973, v den vypuknutí jomkipurské války v 18.00 v projevu k obyvatelstvu [Občané Izraele: kolem 14.00 dnes armády Egypta a Sýrie zahájily ofenzívu proti Izraeli (…) Izraelské obranné síly bojují a zatlačují tento útok. Nepřítel utrpěl vážné ztráty (…) Věřili, že překvapí občany Izraele v Den smíření, kdy se mnozí budou modlit v synagogách (…) ale my překvapeni nebyli (…) Naše vojska zaujala postavení potřebná, aby mohla čelit nebezpečí. Nemáme pochyb o našem vítězství, ale pokládáme opětné zahájení egyptsko-syrské agrese za akt rovnající se šílenství.]
Phaedrus
Ubozí trpí, když jsou mocní v rozepři.
© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt