Úterý, 28. únor 2017 | Svátek má Lumír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o bolesti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Necítit bolest neznamená necítit už nic; každá z našich radostí je smlouva s ďáblem.

Chajim Herzog
Vstřebat tyto emigranty by bylo nad schopnosti spořádané, prosperující země, nemluvě o zemi nově zrozené a bojující o to, aby se sama ubránila. Stovky tisíc mužů, žen a dětí byly soustředěny ve stanech v tranzitních táborech, kterým se říkalo maabarot. Neměli tam soukromí a podmínky byly otřesné. Byl zaveden zárodečný výchovný systém pro děti, ale ty trpěly velkým horkem a prachem v létě a válely se v blátě za zimních dešťů. V jednom okamžiku nezůstalo vůbec žádné obilí ani peníze na zaplacení dodávek, jež měly přijít po moři z Ameriky. [V souvislosti s přistěhovaleckým procesem]
Léon Bloy
Vieme, že v každej bolesti sme vždy v susedstve Boha.
Reinhard K. Sprenger
Trpět je snadnější než jednat.
Jan Neruda
Vše na světě má své meze, i ta lidská dobrota, a bývají v žití dobrého okamžiky, kde se z nejtrpělivějšího osla divý lev stane.
Jan Blahoslav | Citáty o bolesti
Ptáčník, když lapí ptáka a chce ho okrotiti, vytrhá mu brky větší a menších nechá, aby mohl poletovati a běhati; tak ďábel, když lapí člověka, vytrhá mu brky větší jako lásku, trpělivost a nechá mu menších, jako postu, skutku milosrdného, do kostela choditi, aby se v tom proletoval.(Pravé povědění, velmi mnoho v sobě zdržující) (Pochodně zažžená)
Josef Lux
Někdy se zdá, že se tíha situace nedá unést, je jí příliš, ale bolest přesto patří k životu, bez ní by nebylo naděje, a velikost a život by byl jenom pošetilostí.
Jan Hus
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)
George Orwell
Pomyšlení na Julii bylo horší. Možná je jí právě v této chvíli ještě hůř než jemu a křičí bolestí. Kdybych mohl zachránit Julii tím, že by se moje utrpení zdvojnásobilo, udělal bych to? Ano, udělal. Ale to bylo pouze rozumové rozhodnutí, protože věděl, že by to udělat měl. Ale necítil to.
Marina Cvetajevová
Piš jen knihy, které nemůžeš nenapsat, bez kterých bys trpěl. Knihy nezbytné.
Alžběta II. | Citáty o bolesti
Moji psi, manžel a princ Charles trpí hlady.

Golda Meirová
Vzpomíná na setkání s vyslanci Židovské legie [Nikdy předtím jsem se nesetkala s lidmi, jako byli tito Palestinci, ani jsem neslyšela příběhy, jaké o Jišuvu vyprávěli. Bylo to poprvé, kdy jsem se dozvěděla, jak hrozně trpí brutalitou tureckého režimu, který již normální život v zemi prakticky zastavil. Měli horečné obavy o osud Židů v Palestině a přesvědčovali nás, že účinný židovský nárok na izraelskou zemi po válce bude možno vznést jenom tehdy, bude-li náš národ hrát významnou a viditelnou vojenskou úlohu, jakožto Židé, ve válce. Skutečně hovořili o Židovské legii s takovým zaujetím, že jsem se okamžitě pokusila do ní přihlásit jako dobrovolnice ? a byla jsem zdrcena, když jsem zjistila, že děvčata přijímána nebudou.]
Thomas Paine
Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců.
Jan Keller
Pokud bude tyto souvislosti sociální demokracie trpělivě vysvětlovat, tak to nakonec pochopí i vysokoškolsky vzdělaní voliči.
Jean Dutourd
Originalita není člověku dána, je to výsledek trpělivé námahy, tápání a omylů.
Aristotelés | Citáty o bolesti
Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
Jim Morrison
Lidé se bojí smrti ještě víc než bolesti. Je divné, že se bojí smrti.Život bolí mnohem víc než smrt. V okamžiku smrti je bolest u konce. Jo, myslím, že je to přítel.
Erich Maria Remarque
Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít.
Nikolaus Blome
Lidé moc dobře vědí, co v euru a Evropě mají. V Německu, na rozdíl od Anglie, eurofobií netrpíme.
Pierre Abélard
Rozkoš lásky jsou pouta, která svědí a pak se bolestně zařezávají.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt