Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 37. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Giordano Bruno | Citáty o Bohu
Bůh je věčný a hmota je věčná.

Bruce Fairchild Barton
Samolibost je dar od boha malým lidem.
Ambrose Bierce
Bacchus: šikovný bůh, kterého si vymysleli staří Řekové k ospravedlnění opilství.
Jiří Brdečka
Boží mlýny melou pomalu, ale po čertech solidně.
Honoré de Balzac
Lítost je panenství, kterým je naše duše povinována Bohu: člověk, který se kaje dvakrát, je tedy hrozný obojetník.
Honoré de Balzac | Citáty o Bohu
Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni.
Bernardino di Siena
Láska posvěcuje to nezpůsobné zvíře v člověku, jemuž se říká sexus, na božství v něm.
Isaak Babel
Chyby dělají všichni, i Pánbůh.
Alfons X. Kastilský
Všemocný bůh se měl optat, než se dal na Stvoření, byl bych mu doporučil něco jednoduššího.
Ivo Andrić
V základě toužíme jen po jednom: po pravdě. Vymanit se z hukotu slov, probít se schématem obrazů a proniknout k pravdě, nahé, prosté, třeba i smrtelné. Po všech nebohých příbězích, se samým mlčením spočinout na tvrdé a temné půdě, nevidět, nedýchat, nežít, ale posledním zábleskem vědomí obsáhnout pravdu, jedinou důstojnost. Zhasněte příběh a fantazii jako čadivou lampu. Svítá.
Marcus Aurelius | Citáty o Bohu
Žádné dílo nekonej nazdařbůh a nejinak než podle zásad dokonalého umění.

Alain-Fournier
Bůh, to je vlastně víra sama.
André M. Ampére
Jedním z nejvíce přesvědčivých důvodů existence Boží je soulad panující ve vesmíru a onen podivuhodný soulad, jehož mocí každá živoucí bytost nalézá ve svých ústrojích všechno, co je jí potřebné k zachování života.
Aischylos
Rozvážnost jest největší dar božstva.
Aristofanés
Kdyby nás bohové neobdarovali různorodostí pohlaví, nikdy bychom nebyli schopni rozpoznat krásu věcí.
Konrad Adenauer | Citáty o Bohu
Hroší kůže je dar Boha.
Woody Allen
Bůh je buď krutý, nebo neschopný.
Harvey Allen
Vesmír je pouhou prchavou představou v Boží mysli - pěkně nepříjemné pomyšlení, zvláště když člověk právě složil zálohu na byt.
Alkmaión z Krotónu
Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.
Jakub Arbes
Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt