Neděle, 22. duben 2018 | Svátek má Evžénie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 37. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ambrose Bierce | Citáty o Bohu
Bacchus: šikovný bůh, kterého si vymysleli staří Řekové k ospravedlnění opilství.Jiří Brdečka
Boží mlýny melou pomalu, ale po čertech solidně.
Honoré de Balzac
Lítost je panenství, kterým je naše duše povinována Bohu: člověk, který se kaje dvakrát, je tedy hrozný obojetník.
Honoré de Balzac
Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni.
Isaak Babel
Chyby dělají všichni, i Pánbůh.
Všemocný bůh se měl optat, než se dal na Stvoření, byl bych mu doporučil něco jednoduššího.
Ivo Andrić
V základě toužíme jen po jednom: po pravdě. Vymanit se z hukotu slov, probít se schématem obrazů a proniknout k pravdě, nahé, prosté, třeba i smrtelné. Po všech nebohých příbězích, se samým mlčením spočinout na tvrdé a temné půdě, nevidět, nedýchat, nežít, ale posledním zábleskem vědomí obsáhnout pravdu, jedinou důstojnost. Zhasněte příběh a fantazii jako čadivou lampu. Svítá.
Marcus Aurelius
Žádné dílo nekonej nazdařbůh a nejinak než podle zásad dokonalého umění.
Alain-Fournier
Bůh, to je vlastně víra sama.
André M. Ampére
Jedním z nejvíce přesvědčivých důvodů existence Boží je soulad panující ve vesmíru a onen podivuhodný soulad, jehož mocí každá živoucí bytost nalézá ve svých ústrojích všechno, co je jí potřebné k zachování života.
Aischylos | Citáty o Bohu
Rozvážnost jest největší dar božstva.Aristofanés
Kdyby nás bohové neobdarovali různorodostí pohlaví, nikdy bychom nebyli schopni rozpoznat krásu věcí.
Konrad Adenauer
Hroší kůže je dar Boha.
Woody Allen
Bůh je buď krutý, nebo neschopný.
Harvey Allen
Vesmír je pouhou prchavou představou v Boží mysli - pěkně nepříjemné pomyšlení, zvláště když člověk právě složil zálohu na byt.
Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.
Jakub Arbes
Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám.
Lucius Apuleius
Polibky jsou pozdravy bohů.
Svjatoslav Ševčuk
Boží služebník Jan Pavel II., který už brzy bude blahoslavený, prohlásil, že Ukrajina je laboratoř ekumenismu. My v téhle práci, v tomhle poslání, pokračujeme a vidíme, že naše účast na dialogu katolické církve s pravoslavnými a východními církvemi může být užitečná.
Petr Iljič Čajkovskij
Opery se mají skládat (mimochodem jako všechno ostatní), tak, jak to Bůh vloží do duše.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt