Sobota, 23. červen 2018 | Svátek má Zdeňka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 36. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Denně prosím Boha o dvě věci: o tvrdou lebku a měkké srdce.Cyril Connoly
Koho chtějí bohové zničit, představí ho nejdříve jako slibný talent.
Carlo Carretto
Láska je spojení rozjímání a činů, je vláknem spojujícím nebe se zemí, člověka s bohem.
Jean Cocteau
Bohové nebojují proti hlouposti - tyjí z ní.
Karel Čapek
Nebe nade mnou je bezhvězdné a nemá bohů. Jsem člověk a bojím se sebe a o sebe.
Karel Čapek | Citáty o Bohu
Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.
Marcus Tullius Cicero
Na moři a před soudem jsi v rukou božích.
Marcus Tullius Cicero
Bezbožný ať se neodvažuje usmiřovat hněv bohů dary.
Marcus Tullius Cicero
Lidé se nepřiblíží bohům ničím jiným, než když se snaží udělat šťastnými jiné.
Louis-Émile Bougaud
Láska je boží dar, kterým se milenci sami mezi sebou obdarovávají.
Arnold Bennett | Citáty o Bohu
Pokaždé když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás posuzuje se stejnou božskou a nadřezenou nestranností.Samuel Butler
Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou.
Samuel Butler
Bůh nemůže změnit minulost; dějepisci mohou.
Jacques-Bénigne Bossuet
Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích a své panovnické křeslo v srdci božím.
Napoleon Bonaparte
Bůh mi dal korunu, běda tomu, kdo se jí dotkne.
Léon Bloy | Citáty o Bohu
Hřešit z lásky je božské.
Buddha
Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.
Martin Buber
Bůh, ano, nejobtížnější ze všech lidských slov. Žádné jiné nebylo tak špiněno, tak rváno. Lidská pokolení svalila tíži svého života naplněného úzkostmi na toto slovo a zatlačila je do země, leží v prachu a nese veškerou jejich tíži.
Giordano Bruno
Bůh je věčný a hmota je věčná.
Bruce Fairchild Barton
Samolibost je dar od boha malým lidem.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt