Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 34. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Anatole France | Citáty o Bohu
Náhoda je snad pseudonym Boha, když se nechce podepsat.

Henry Fielding
Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně.
Joseph Ford
Bůh hraje s vesmírem kostky, ale jsou to kostky, ve kterých je zalito olovo. A hlavním cílem fyziky dnes je zjistit, podle jakých pravidel tam bylo zalito a jak bychom toho mohli využít ve svůj prospěch.
Ludwig Feuerbach
Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.
Gustave Flaubert
Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.
Benjamin Franklin | Citáty o Bohu
Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.
Antoine de Saint-Exupéry
Modlitba je plodná právě tím, že Bůh neodpovídá.
Antoine de Saint-Exupéry
Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.
Antoine de Saint-Exupéry
Božstvo se vyjadřuje skrze jedince, který jde proti průměrnému vkusu.
Antoine de Saint-Exupéry
Bůh je mlčení.
Eurípidés | Citáty o Bohu
Dárky zalichotí i bohům, zlato působí víc než tisíc slov.

Albert Einstein
Dobrý Bůh v kostky nehraje.
Albert Einstein
Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.
Albert Einstein
Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.
Albert Einstein
Bůh nehraje v kostky.
Thomas Alva Edison | Citáty o Bohu
Mám neobyčejnou úctu a obdiv vůči každému inženýrovi, zejména vůči největšímu z nich - Bohu.
Thomas Alva Edison
Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit.
Meister Eckhart
Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné.
Meister Eckhart
Oko, kterým vidím Boha, je totéž oko, kterým Bůh vidí mne.
Paul Éluard
Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt