Neděle, 22. duben 2018 | Svátek má Evžénie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 34. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Joseph Ford | Citáty o Bohu
Bůh hraje s vesmírem kostky, ale jsou to kostky, ve kterých je zalito olovo. A hlavním cílem fyziky dnes je zjistit, podle jakých pravidel tam bylo zalito a jak bychom toho mohli využít ve svůj prospěch.Ludwig Feuerbach
Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.
Gustave Flaubert
Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.
Benjamin Franklin
Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.
Antoine de Saint-Exupéry
Modlitba je plodná právě tím, že Bůh neodpovídá.
Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.
Antoine de Saint-Exupéry
Božstvo se vyjadřuje skrze jedince, který jde proti průměrnému vkusu.
Antoine de Saint-Exupéry
Bůh je mlčení.
Eurípidés
Dárky zalichotí i bohům, zlato působí víc než tisíc slov.
Albert Einstein
Dobrý Bůh v kostky nehraje.
Albert Einstein | Citáty o Bohu
Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.Albert Einstein
Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.
Albert Einstein
Bůh nehraje v kostky.
Thomas Alva Edison
Mám neobyčejnou úctu a obdiv vůči každému inženýrovi, zejména vůči největšímu z nich - Bohu.
Thomas Alva Edison
Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit.
Meister Eckhart | Citáty o Bohu
Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné.
Meister Eckhart
Oko, kterým vidím Boha, je totéž oko, kterým Bůh vidí mne.
Paul Éluard
Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů.
Epikúros
Bláhové je prosit bohy za to, co si člověk může opatřit sám.
Alfred Delp
Bůh je součástí definice člověka.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt