Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 32. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jan Amos Komenský | Citáty o Bohu
Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.

Emil Krotkij
V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní.
Rudyard Kipling
Máte-li v sobě prostou krásu a nic jiného, máte asi to nejlepší, co Bůh stvořil.
Bůh je Velký Hudebník, vesmír překrásný spinet, my jsme pokorné klávesy.
Immanuel Kant
Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.
Soren Kierkegaard | Citáty o Bohu
Bůh a člověk jsou dvě kvality, mezi nimiž je nekonečný kvalitativní rozdíl.
Soren Kierkegaard
Etika je obecno, a jako taková tedy božská. Můžeme proto právem říci, že každá povinnost je vlastně povinností k Bohu.
Soren Kierkegaard
Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou dvě křídla okna, která nelze otevřít ani zavřít samostatně.
Ján Kalinčiak
Bez práce a bez tvojej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak.
Korán
Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě je věčný, neplodí a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.
Korán | Citáty o Bohu
Bůh je ten, jenž vztyčil nebesa bez pilířů viditelných, potom se usadil na trůnu svém a podmanil si slunce a měsíc.

James Joyce
Bůh učinil pokrm, ďábel koření.
Friedrich Heinrich Jacobi
Poznaný Bůh by přestal být Bohem.
Thomas Jefferson
Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi.
Holbrook Jackson
Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat Bůh.
Karol Irzykowski | Citáty o Bohu
Trest obvykle přichází tak, že vypadá jako křivda. Bůh pracuje inkognito.
Ilja Arnoldovič Ilf
Když Richard, tak Wagner, když Strauss, tak Johann, jenom ne probůh Richard Strauss.
Martin Heidegger
Člověk se chová jako stvořitel a pán jazyka. Přitom jazyk má člověka v hrsti.
Jan Hus
Ctnost činí člověka Bohu vzácna.
Miroslav Huptych
Chtěl ji vidět tak, jak ji pánbůh stvořil. Když se mu podvolila, ztratil víru v boží existenci.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt